Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 
MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Met elke aankoop bij Wiresoft steunt u de Kinderschutzbund.

MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL

Staat als directe download ter beschikking

 • SW10018
 • H30-04073
 • Permanent gyldig
 • Alle sprog
 • EU
P Je krijgt Bonuspunten
SOFTWARE DOWNLOAD + LICENTIE
€ 118,90 * € 130,90 * (9,17% gespaard)

incl. BTW.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Met elke aankoop bij Wiresoft steunt u de Kinderschutzbund.


Bent u een zakelijke klant of hebt u juridische vragen?

Ik ben hier voor jou.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

DETAILS  
Versie Volledige versie
Apparaten 1x
Leveringsomvang Download + licentie
Middel Download
Runtime Onbeperkt
Talen Alle talen
Levertijd  Enkele minuten
Systeem  Windows (32bit/64bit)
Terminal server Compatibel


MS Project Professional 2013 is de meest uitgebreide editie van deze Microsoft softwareoplossing voor de meest uiteenlopende soorten projecten met alle relevante onderdelen, voor hun nauwkeurige planning en administratie en documentatie - naar behoefte onder verschillende aspecten. Zo voldoet Project Professional 2013 met zijn geïntegreerde functies en mogelijkheden aan alle projectmanagementvereisten van zelfs grote bedrijven en organisaties die complexe taken willen uitvoeren en alle betrokken resources willen beheren, zelfs op de lange termijn.

Neem voor verdere vragen over het product contact op met onze klantenservice.

Productinformatie "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"

Project 2013 Professional - de Microsoft project management software voor professionals als een aankoop versie

MS Project Professional 2013 is de meest uitgebreide editie van deze Microsoft software-oplossing voor de meest uiteenlopende soorten projecten met alle relevante componenten, voor hun nauwkeurige planning en administratie, alsmede documentatie - afhankelijk van de eisen onder verschillende aspecten. Zo voldoet Project Professional 2013 met zijn geïntegreerde functies en kenmerken aan alle projectmanagementvereisten van zelfs grote bedrijven en organisaties die complexe taken willen uitvoeren en alle betrokken middelen willen beheren, zelfs op lange termijn.

Een breed scala aan praktische hulpmiddelen, die snel toegankelijk zijn via de gebruiksvriendelijke desktopinterface, maakt het bijzonder gemakkelijk om met de projectbeheersoftware aan de slag te gaan, zodat deze zelfs door onervaren gebruikers snel kan worden gebruikt; professionals zullen met name de intuïtieve bruikbaarheid en het brede scala aan weergaveopties waarderen.

De in MS Project Professional 2013 Edition geïntegreerde hulpmiddelen maken een gedifferentieerde planning en controle van de middelen mogelijk, waarbij zowel dubbele toewijzingen als het veronachtzamen van ongebruikte middelen worden vermeden, zodat het opstellen en naleven van deadlines en budgetten nog beter wordt gewaarborgd - om de succesvolle uitvoering van de in Project ingevoerde projecten te garanderen. Vooral voor grote projecten zijn de talrijke automatiseringen in Project 2013 Professional bijzonder nuttig om knelpunten in resources en deadlines van bij het begin onmiddellijk te identificeren en te vermijden.

Vooral in de Professional Edition kunnen middelen door middel van drag & drop worden verdeeld, effecten op de afzonderlijke gebieden zijn onmiddellijk zichtbaar, zodat ingrijpende veranderingen goed kunnen worden gepland. De keuze tussen verschillende voorstellingen van projecten richten zich elk op één aspect: Tijdlijnen met markering van afzonderlijke taakpaden maken een beter overzicht tot in de afzonderlijke details mogelijk.

Ook alleen opgenomen in de Project 2013 Professional Edition is de verbinding met Microsoft SharePoint, zodat een projectbestand dat daar is opgeslagen alle teamleden snel inzicht biedt in de huidige status - voor effectieve communicatie met alle deelnemers.

Bovendien bevat Project 2013 Professional nu ook veel opties voor het evalueren van projectgegevens in de vorm van informatieve rapporten - niet alleen over de huidige status, maar ook over behaalde resultaten en het gebruik van middelen - deze kunnen buiten Project 2013 Professional verder worden gebruikt in Office toepassingen zoals Word en PowerPoint.

Voor welke gebruikers is de Project Professional 2013 Edition ontworpen?

De Professional Edition van Project 2013 is speciaal ontwikkeld voor de behoeften van projectmanagers in bedrijven van gemiddelde en net uitgebreide omvang die ook complexe projecten ontwikkelen en begeleiden waarbij een bijzonder gedifferentieerde presentatie nodig is, bijv. omdat een groot aantal verschillende resources van allerlei aard moet worden beheerd. Hier biedt de Team Planner functie, die ook een exclusieve functie is van Project Professional 2013, een bijzonder groot aantal mogelijkheden - niet alleen bij het maken van een project planning, maar vooral bij de controle van de huidige benutting van middelen en budgetten, zodat alle individuele processen nauwkeurig kunnen worden weergegeven en gedocumenteerd in de vorm van rapporten.

Een enkele licentie van Microsoft Project 2013 Professional edition is beschikbaar bij Wiresoft in de vorm van een aankoopversie als gebruikte software, wat de prijs ervan bijzonder betaalbaar maakt, zodat veel bedrijven die niet over een groot budget voor software beschikken, ook kunnen profiteren van de aankoop ervan. Een ander voordeel van Project 2013 is dat de software wordt ondersteund door Windows 7, waardoor het niet nodig is een recenter besturingssysteem aan te schaffen om deze projectbeheersoftware te kunnen gebruiken.

Naast deze editie van Project 2013 Professional, kunt u ook andere edities en versies - en natuurlijk vele andere belangrijke Microsoft-toepassingen - vinden in de Wiresoft online shop voor gebruikte software, altijd tegen gunstige voorwaarden als gebruikte software. Het volgende overzicht presenteert de belangrijkste kenmerken van MS Project 2013 en in het bijzonder de Professional Edition.

Exclusieve kenmerken van de Project 2013 Professional Edition

Vooral de Professional Edition van Project 2013 biedt de volgende exclusieve kenmerken of uitbreidingen van functies, die een veel meer gedifferentieerde presentatie van projecten mogelijk maken, met inbegrip van de meer uitgebreide communicatie in het team:

Team Planner

De "Team Planner" in Microsoft Project biedt alle gebruikers een uitgebreid inzicht in de huidige status van een project; zij kunnen onmiddellijk zien waar een team zich in de projectplanning bevindt en waar zich knelpunten voordoen. De planning van de resources is in de Professional Edition veel nauwkeuriger, waardoor een nog efficiënter gebruik in het projectbeheer mogelijk is. Alle taken kunnen ook intuïtief aan een resource worden toegewezen via drag & drop, waardoor automatisch overeenkomstige beperkingen of andere effecten in de planning worden gecreëerd. Bovendien worden overbelaste hulpbronnen duidelijk in kleur gemarkeerd.

Elk middel in het project wordt op een aparte regel geregistreerd. Alle toegewezen taken worden getoond in dezelfde rij aan de rechterkant. Hulpmiddelentaken die geen gedefinieerde begin- of einddatum hebben worden ook getoond aan de linkerkant van hun naam. Andere details zijn taken die nog niet aan een persoon zijn toegewezen, twee taken die aan dezelfde personen zijn toegewezen, niet-geplande of niet-toegewezen taken, en voltooide taken. Taken kunnen ook worden gedeactiveerd en taken opnieuw worden toegewezen in Project 2013.

SharePoint gebruiken

Door synchronisatie met Microsoft SharePoint kunnen projectmanagers MPP-projectbestanden delen met andere SharePoint-gebruikers. Leden van een team kunnen dan direct zien welke taken momenteel aan hen zijn toegewezen en hun voortgang delen.

Project Professional 2013 kan worden gebruikt in combinatie met MS SharePoint Server of SharePoint Online om een projectplan te maken in Project en het te synchroniseren via de SharePoint-website. Dit kan worden gebruikt om de respectieve lijsten bij te werken of zelfs nieuwe lijsten aan te maken. Takenlijsten kunnen op elk moment worden bewerkt in Project Professional 2013 en gesynchroniseerd met de SharePoint-site.

Overzicht van de algemene functies van Project 2013 Professional Edition

MS Project 2013 Professional Edition is ontworpen om de planning en het beheer van projecten van elke omvang zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te houden - vanaf het begin: Daartoe maakt het in Project 2013 geïntegreerde Project Center het creëren van een nieuw project relatief eenvoudig voor projectmanagers die het programma voor het eerst of niet vaak gebruiken: eerst selecteren ze het juiste uit een uitgebreide set van vooraf gedefinieerde sjablonen en passen ze het aan volgens verdere vereisten. Evenzo is het mogelijk gegevens of informatie uit Excel te importeren.

Als alternatief is het mogelijk om in Project 2013 Professional een ongestructureerd projectbestand te maken met een nog leeg Gantt-diagram, of om een geschikt ouder project te openen en de structuur ervan opnieuw te gebruiken.

Voor een gedifferentieerde identificatie van de relevante middelen of soorten daarvan zijn thans talrijke hulpmiddelen beschikbaar, die intuïtief worden gebruikt om het verloop van het project te plannen en te controleren; via de geoptimaliseerde desktop-interface kan alle essentiële informatie te allen tijde onmiddellijk worden vastgelegd, zodat de projectmanagers in elke fase een overzicht houden van de belangrijke onderdelen.

Presentatie volgens tijdlijnen in Project 2013 Professional geeft duidelijkheid

Fundamenteel onderdeel in MS Project 2013 Professional is de tijdlijnweergave van het Gantt-balkdiagram, waarmee projectmanagers in elke fase het overzicht kunnen behouden, zelfs voor complexere planning op lange termijn. Deze bevat een momentopname van de huidige projectstatus en toont naast de belangrijkste taken ook de mijlpalen - met name de Professional Edition biedt hier nog meer diepgang en detail. Met behulp van het "Taakpad" menu kunnen individuele taakpaden van een Ganttgrafiek worden gemarkeerd in aanvulling op de taakbalken. Door op een individuele taak te klikken, worden de bijbehorende paden in een andere kleur weergegeven, zodat ze opvallen tussen de andere taken.

Uitgebreid beheer van alle resources in MS Project Professional 2013

De belangrijkste taak bij projectbeheer is de nauwkeurige planning en aanwending van alle vereiste middelen, waarvoor een duidelijke weergave van de beschikbare middelen onontbeerlijk is. MS Project Professional 2013 biedt twee verschillende weergaven voor dit doel: "Hulpmiddelentabel" en "Hulpmiddelinformatie". Bovendien maakt Project 2013 Professional onderscheid tussen drie soorten middelen: arbeid, materiaal en kosten.

 • "Arbeid" omvat zowel mensen als machines. In de bijbehorende kalender kunt u werktijden of perioden van onbeschikbaarheid invoeren en vindt u ook velden voor uurtarieven of maximumeenheden.
 • "Materiaal" registreert projectrelevante materialen en bijbehorende hoeveelheden.
 • "Kosten" maakt de afzonderlijke registratie van eenmalige of periodieke bedragen mogelijk.

Bovendien kan in Project Professional 2013 aan elk resourcetype een e-mailadres voor communicatie worden toegewezen, naast de precieze specificatie van zijn benaming - Lync kan hiervoor optioneel ook worden gebruikt - en een eigen inlogaccount met identificatiecode. Een vrij tekstveld biedt verdere ruimte voor de precieze toewijzing van een middel, het veld "Reserveringstype" maakt ook een onderscheid tussen vastgelegde en geplande middelen. Aanvullende opties zoals "Generiek", "Actief" of "Inactief" enz. zijn beschikbaar voor budget en materiaal.

Naast deze opties voor precieze identificatie van resources per type, biedt Project 2013 Professional nog een andere differentiatiemogelijkheid die verder gaat dan individuele projecten: namelijk tussen de resources die algemeen beschikbaar zijn in het hele bedrijf - deze worden "enterprise resources" genoemd en worden beheerd door een beheerder - en de zogenaamde "lokale resources" - deze zijn alleen beschikbaar voor individuele projectmanagers, en voor een preciezere definitie van de respectievelijke vaardigheden zijn er de "generieke resources".

Uitgebreide rapportage in MS Project Professional 2013

Het opstellen van informatieve rapporten voor alle cruciale fasen of onder verschillende aspecten is ook een van de typische taken van projectbeheer. Hier biedt Project 2013 Professional vele opties: Zo kan voor een lopend project de huidige stand van zaken worden gedocumenteerd en kunnen belangrijke fasen of elementen worden beschreven, maar ook kan na de voltooiing van het project een beeld worden gevormd van het gehele verloop van het project, dat als sjabloon wordt gebruikt voor toekomstige soortgelijke taken. Voor dit doel bevat Microsoft Project 2013 passende rapportsjablonen en sjablonen voor tabelopmaak voor de verschillende soorten rapporten, inclusief de respectieve teken- en grafiekhulpmiddelen, die kunnen worden gebruikt om alle belangrijke basisplanwaarden te documenteren, zoals hoe werk, duur, data en kosten en - ook de Professional Edition maakt meer diepgang en differentiatie mogelijk.

Rapporten die voor een lopend project zijn gemaakt, worden automatisch bijgewerkt en aangepast, zodat altijd actuele informatie wordt verstrekt. Project 2013 Professional biedt hiervoor een gesplitste weergave, waarin het mogelijk is om precies te zien hoe het betreffende rapport in real time verandert.

MS Project Professional 2013 biedt ook de mogelijkheid om dynamische burndown rapporten te maken die niet alleen de basisplanning bevatten, maar ook fasen in uitvoering, voltooide fasen en taken tonen, met een geïntegreerde lijngrafiek die in één oogopslag laat zien of de planning wordt gehaald.

Systeemvereisten voor Microsoft Project Professional 2013

Microsoft Project Professional 2013 kan worden gedownload in 32-bits en 64-bits versies. Zowel de 32-bit als de 64-bit versies van de editie worden ondersteund door de besturingssystemen Windows 7, Windows 8 en Windows 8.1. Microsoft Project Professional 2013 is echter niet compatibel met Microsoft Office 2016! Windows Server 2008 R2 en Windows Server 2012 ondersteunen Project Professional 2013 alleen in de 64-bit versie. De volgende minimumeisen zijn eveneens van toepassing:

 • Besturingssystemen: Windows 7, Windows 8, Windows 8 - zowel 32-bit als 64-bit
 • Serverbesturingssystemen: Windows Server 2008 R2 of Windows Server 2012 - alleen 64-bits
 • Processor: x86- of x64-bit met ten minste 1 GHz en SSE2
 • RAM: ten minste 1 GB (32-bit) of 2 GB (64-bit)
 • Harde schijf: ten minste 3 GB
 • Laat zien: Grafische kaart met ondersteuning voor DirectX10, resolutie ten minste 1.024 x 576 pixels

Koop MS Project 2013 Professional Edition goedkoop als gebruikte software bij Wiresoft

De Professional Edition van MS Project 2013 is beschikbaar in de Wiresoft Online Shop als een licentie voor één gebruiker - het is gebruikte software, wat betekent dat de prijs aanzienlijk lager is dan vergelijkbare nieuwe software - deze benaming impliceert echter geen beperking in de waaier van functies, niet alleen omdat software over het algemeen niet aan slijtage onderhevig is.

De Single User License voor de Professional Edition van Project 2013 die bij Wiresoft als Gebruikte Software wordt aangeboden, is gebaseerd op de ontbinding van een volumelicentie en de omzetting daarvan in losse licenties van dit Microsoft-programma, dat eerder is aangeschaft en mogelijk ook als zodanig door een bedrijf is gebruikt. Noch heeft de splitsing van de volumelicentie negatieve gevolgen, zoals een beperking van de bruikbaarheid, noch vertegenwoordigt deze procedure een juridisch ontoelaatbaar proces; bovendien zijn alle licenties voor de Microsoft Project 2013 software die bij Wiresoft als gebruikte software wordt aangeboden, evenals voor andere Microsoft programma's, oorspronkelijk afkomstig van een bedrijf. Dit betekent dat ook hier geldige jurisprudentie geldt, waaruit duidelijk blijkt dat de koop of verkoop van gebruikte software een legaal proces is. Dit feit is ook bevestigd door verschillende juridisch bindende rechterlijke uitspraken.

Voor u als koper betekent dit dat enerzijds een mogelijk aansprakelijkheidsrisico betrouwbaar uitgesloten is, anderzijds is de door Wiresoft gebruikte software door de volledige documentatie van de koper- en verkopersketen ook audit-proof. De koopversie van MS Project 2013 Professional Edition die door Wiresoft wordt aangeboden biedt, naast de aanzienlijk lagere verkoopprijs, het voordeel van onbeperkte bruikbaarheid: het omvat geen abonnement, dat met extra kosten kan worden geassocieerd. Uw software-aankoop bij Wiresoft is dus een veilige deal die u alleen maar voordelen biedt! Bovendien wordt deze oudere versie van Project Professional nauwelijks in de reguliere handel aangeboden.

Naast de bijzonder gunstige voordeelprijs van een gebruikte licentie van Project 2013 Professional, profiteert u van de veilige onmiddellijke download inclusief de onmiddellijke activering van uw licentie met de bijgeleverde geldige volumelicentiesleutel.

Met gebruikte softwarelicenties van Wiresoft - niet alleen voor MS Project 2013 - kunt u als koper ook oudere Microsoft programma-edities blijven gebruiken. Bovendien vindt u hier ook andere exclusieve toepassingen die in de conventionele handel niet beschikbaar zijn voor individuele gebruikers: hiertoe behoren vele programma's die compatibel zijn met MS Project 2013 Professional, maar ook met nieuwere versies - inclusief die van Windows besturingssystemen. Als u vragen hebt over MS Project 2013 Professional of een ander aangeboden programma van Microsoft, kunt u gebruik maken van ons deskundig advies in de chat of per e-mail of telefoon.

Doorverwijzende links naar "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"
Klantbeoordelingen voor "MICROSOFT PROJECT 2013 PROFESSIONAL"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle gepubliceerd.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Ik heb kennis genomen van de privacy policy.

Categorieën