Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 

Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Hieronder informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) is Wiresoft Ltd & Co KG, Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland, tel.: +49 (0)69 - 173261340 , E-Mail: . De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van de persoonsgegevens.

1.3 Deze website maakt gebruik van SSL of TLS-codering om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of verzoeken aan de verantwoordelijke persoon). U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de gegevens die uw browser naar onze server stuurt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website oproept, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website te kunnen weergeven:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem in gebruik
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie in individuele mate, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. De duur van de betreffende cookie-opslag vindt u in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons gebruikte individuele cookies, vindt de verwerking plaats conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO in het geval van een verleende toestemming, hetzij conform art. 6 lid 1 letter f DSGVO om onze gerechtvaardigde belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het sitebezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en dat u zelf kunt beslissen of u deze cookies accepteert of dat u ze in bepaalde gevallen of in het algemeen niet accepteert. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn als cookies niet worden geaccepteerd.

4) Contacteer ons

Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail). Welke gegevens in het geval van een contactformulier worden verzameld, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u en de bijbehorende technische administratie op te nemen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien uw contactpersoon gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6 lid 1 lit. b DSGVO. Uw gegevens zullen worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag. Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie afdoende is opgehelderd en dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die daartegen indruist.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u ons deze informatie verstrekt met het oog op de uitvoering van een contract of het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar bovenstaand adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de gegevens die u ons verstrekt op en gebruiken deze om het contract te verwerken. Na volledige verwerking van het contract of na verwijdering van uw klantaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van de gegevens door ons is gereserveerd.

6) Gebruik van uw gegevens voor directe reclame

Abonneer u op de distributielijst van de nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit betekent dat wij u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u akkoord gaat met het ontvangen van nieuwsbrieven. Wij sturen u dan een bevestigingsmail met de vraag om te bevestigen dat u de nieuwsbrief in de toekomst wenst te ontvangen door op een overeenkomstige link te klikken.

Door het activeren van de bevestigingslink geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door uw Internet Service Provider (ISP) opgegeven IP-adres op, evenals de datum en het tijdstip van registratie, om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen opsporen. De gegevens die door ons bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het maken van reclame in de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u uw abonnement heeft opgezegd, wordt uw e-mailadres onmiddellijk van onze distributielijst voor de nieuwsbrief verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor de afhandeling van uw opdracht werken wij samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden in het kader van de contractafwikkeling aan de met de levering belaste transportonderneming doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Uw betalingsgegevens worden in het kader van de betalingsverwerking doorgegeven aan de toegewezen kredietinstelling, voor zover dit nodig is voor de betalingsverwerking. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hierover hieronder expliciet informeren. De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO.

7.2 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Unzer (kredietkaart)
Indien u een betalingsmethode kiest bij de betalingsdienstaanbieder Unzer, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder Unzer Luxembourg S.A. société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Luxemburg (hierna "Unzer" genoemd), aan wie wij de informatie die u tijdens het bestelproces verstrekt, samen met de informatie over uw bestelling (naam, adres, IBAN, BIC, factuurbedrag, valuta en transactienummer) doorgeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking bij de betalingsdienstaanbieder Unzer en alleen voor zover dat nodig is voor dit doel.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal") in het kader van de verwerking van de betaling. De gegevens worden doorgegeven overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO en alleen voor zover dat nodig is voor de verwerking van de betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Hiervoor kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietagentschappen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van het legitieme belang van PayPal bij de bepaling van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op niet-betaling om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als er in het resultaat van het kredietrapport scorewaarden worden opgenomen, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietagentschappen, verwijzen wij u naar de verklaring van PayPal over gegevensbescherming: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om uw betaling in overeenstemming met het contract te verwerken.
- ONMIDDELLIJK
Indien u de betaalmethode "ONMIDDELLIJK" kiest, wordt de betalingsverwerking uitgevoerd door de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (hierna "ONMIDDELIJK"), aan wie wij de door u tijdens het bestelproces verstrekte informatie samen met de informatie over uw bestelling in overeenstemming met art. 6 lid 1, onder b), DSGVO doorgeven. Sofort GmbH maakt deel uit van de Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doorgeven van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder ONMIDDELLIJK en alleen voor zover dat nodig is. Op het volgende internetadres vindt u meer informatie over de gegevensbeschermingsvoorschriften van SOFORT: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7.3 Uitvoering van kredietcontroles

- Tesch mediafinanz GmbH
Indien wij vooraf prestaties leveren (bijv. levering op rekening), behouden wij ons het recht voor om een kredietbeoordeling uit te voeren op basis van wiskundig-statistische procedures om ons rechtmatige belang bij de bepaling van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen. Wij geven de voor een kredietbeoordeling noodzakelijke persoonlijke gegevens door aan de volgende dienstverlener volgens art. 6 lid 1 letter f DSGVO:
Tesch mediafinanz GmbH
Weiße Breite 5
49084 Osnabrück
De kredietbeoordeling kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scoringswaarden) bevatten. Voor zover de scoringswaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Wij gebruiken het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van een contractuele relatie.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking of naar bovengenoemd kredietagentschap. Wij kunnen echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

8) Online marketing

8.1 Gebruik van Google Ads conversie tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en, als onderdeel van Google Ads, de conversie tracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken Google Ads om onze aantrekkelijke aanbiedingen op externe websites te adverteren met behulp van advertentiemateriaal (zogenaamde Google Adwords). Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven wij ernaar reclame te tonen die voor u interessant is, onze website interessanter voor u te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te maken.

Het cookie voor het bijhouden van de conversie wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie klikt die door Google wordt weergegeven. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Als gevolg daarvan kunnen cookies niet worden getraceerd op de websites van Google Ads klanten. De informatie die via de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor Google Ads klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van de conversie. Klanten krijgen het totale aantal gebruikers te horen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Zij ontvangen echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u dit gebruik blokkeren door de Google Conversion Tracking cookie in uw webbrowser uit te schakelen onder het trefwoord "Gebruikersvoorkeuren". U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. Wij maken gebruik van Google Ads vanwege ons legitieme belang bij gerichte reclame in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op het volgende webadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt cookies permanent deactiveren voor reclamevoorkeuren door uw browsersoftware zo in te stellen dat ze niet worden gebruikt of door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de.

Het is mogelijk dat bepaalde functies van deze website niet beschikbaar zijn of slechts beperkt worden gebruikt als u het gebruik van cookies heeft gedeactiveerd.

Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

9) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics

Google (Universal) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt in de regel naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen, en kan ook naar de servers van Google LLC. in de VS worden gestuurd.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor de anonimisering van het IP-adres door het in te korten en elke directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Door de uitbreiding wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google LLC.in de VS overgebracht en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt deze verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO op basis van onze gerechtvaardigde interesse in de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren. Het door uw browser in het kader van Google (Universal) Analytics verzonden IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen. Wij willen er echter op wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Als alternatief voor de browser-plugin of binnen browsers op mobiele apparaten, klikt u op de volgende link om een opt-out-cookie in te stellen die het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst zal voorkomen (dit opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken):  Deactiveer Google Analytics
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. met hoofdkantoor in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Voor zover wettelijk vereist hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

10) Retargeting/ remarketing / aanbeveling reclame

Bing Ads (Microsoft Corporation) Universal Event Tracking
Deze site gebruikt Universal Event Tracking van Microsoft's "Bing Ads" conversie tracking technologie (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA).
Universal Event Tracking maakt gebruik van een tag op elke pagina van onze website die in wisselwerking staat met de conversiecookie die door Microsoft Bing Ads is ingesteld. Deze interactie volgt het gedrag van de gebruiker op onze site en stuurt de verzamelde informatie naar Microsoft Bing Ads. Het doel hiervan is om ons in staat te stellen bepaalde vooraf gedefinieerde doelen, zoals aankopen of leads, statistisch te volgen en te analyseren om zo de richting en inhoud van ons aanbod beter te kunnen bepalen. Op geen enkel moment dienen de tags om gebruikers persoonlijk te identificeren.
Voor zover de overdracht van informatie over het gebruikersgedrag aan Microsoft Bing Ads persoonlijke gebruikersgegevens bevat, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij de statistische evaluatie van het succes van productadvertenties in Microsoft Bing Ads en het aankoopgedrag van gebruikers, en dient dit dus om ons online-aanbod te optimaliseren.
Microsoft Corporation, met hoofdzetel in de VS, is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.
Indien u niet wenst deel te nemen aan de tracking, kunt u hiertegen bezwaar maken door de cookie van de Bing Ads Conversion Tracking via uw internetbrowser onder Gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. U kunt ook de opt-outpagina voor consumenten in de EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/
gebruiken om te controleren of Microsoft-reclamecookies in uw browser zijn ingesteld en deze uit te schakelen.
U kunt meer informatie over het privacybeleid van Microsoft Bing Ads verkrijgen op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Voor zover de wet dit vereist, hebben wij uw toestemming verkregen voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

Google Ads Remarketing
Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing. Wij adverteren deze website in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw apparaat, waardoor automatisch op interesse gebaseerde reclame met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de pagina's die u bezoekt, mogelijk wordt. De verwerking is gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.
Verdere verwerking van gegevens vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw internet- en app-browsinggeschiedenis door Google wordt gekoppeld aan uw Google-account en dat de informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om de advertenties die u op het web bekijkt, te personaliseren. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens samen met de gegevens van Google Analytics om lijsten met doelgroepen op te stellen en te definiëren voor cross-device remarketing. Voor dit doel koppelt Google uw persoonlijke gegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen. In het kader van het gebruik van Google Ads Remarketing kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
U kunt het instellen van cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/
. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance via www.aboutads.info om meer te weten te komen over het instellen van cookies en om uw instellingen aan te passen. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat deze u informeert wanneer er cookies worden geplaatst en dat u individueel kunt beslissen of u de cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen accepteert of weigert. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.
In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list
Verdere informatie en de voorschriften voor gegevensbescherming met betrekking tot reclame en Google kunt u hier bekijken:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Voor zover de wet dit vereist, hebben wij uw toestemming voor de bovengenoemde verwerking van uw gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de bovenstaande optie te volgen om een bezwaarschrift in te dienen.

11) Gebruik van een live chatsysteem

LiveChat Inc.
Deze website maakt gebruik van LiveChat Inc. 101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, USA (www.livechat.com) technologie om pseudonieme gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van webanalyse en om het live chatsysteem te bedienen dat wordt gebruikt om te reageren op live ondersteuningsverzoeken. Uit deze gepseudonimiseerde gegevens kunnen onder een pseudoniem gebruikersprofielen worden aangemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de bezoeker van de site. De cookies maken onder andere de herkenning van de internetbrowser mogelijk. Indien de op deze manier verzamelde informatie een persoonlijke referentie bevat, wordt deze verwerkt in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter f DSGVO op basis van ons gerechtvaardigd belang bij een effectieve klantenservice en de statistische analyse van het gebruikersgedrag met het oog op optimalisatie.
De met de LiveChat-technologieën verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en worden niet gecombineerd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem zonder de apart gegeven toestemming van de betreffende persoon. Om het opslaan van LiveChat cookies te voorkomen, kunt u uw internetbrowser zo instellen dat er in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden opgeslagen of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan echter betekenen dat sommige functies op onze internetpagina's niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het verzamelen en opslaan van gegevens met het oog op het aanmaken van een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel te allen tijde met werking voor de toekomst deactiveren door ons uw bezwaar informeel per e-mail te sturen naar het in het impressum vermelde e-mailadres.
LiveChat Inc. met hoofdkantoor in de VS is gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

12) Gereedschap en diversen

Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Deze functie wordt vooral gebruikt om te onderscheiden of een boeking door een natuurlijk persoon wordt gedaan of abusief door machinale en geautomatiseerde verwerking. De dienst omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele verantwoordelijkheid op het internet en het vermijden van misbruik en spam. In het kader van het gebruik van Google reCAPTCHA kunnen ook persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC., gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk verplicht hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om gebruik te maken van uw herroeping, gelieve de hierboven beschreven procedure voor het indienen van een bezwaarschrift te volgen.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wet op de gegevensbescherming geeft u uitgebreide rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder informeren:

 • Recht van toegang in overeenstemming met artikel 15 DSGVO: U hebt met name recht van toegang tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagtermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, uitwissing, beperking van de verwerking, verzet tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens indien deze niet door ons zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u, alsmede uw recht om op de hoogte te worden gesteld van de garanties die op grond van artikel 46 van de gegevensbeschermingsrichtlijn worden geboden wanneer uw gegevens naar derde landen worden doorgegeven;
 • Recht op correctie op grond van art. 16 DPA: U heeft het recht om onjuiste gegevens die op u betrekking hebben onverwijld te laten corrigeren en/of uw onvolledige gegevens door ons te laten vervolledigen;
 • Recht op verwijdering conform Art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken indien aan de voorwaarden van Art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht is echter met name niet van toepassing indien de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking op grond van art. 18 DPA: U heeft het recht om te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens zolang de juistheid van uw gegevens die u betwist wordt gecontroleerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen op grond van onrechtmatige verwerking en in plaats daarvan verzoekt om beperking van de verwerking van uw gegevens, indien u uw gegevens nodig heeft voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims, nadat wij deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld dat onze legitieme redenen zwaarder wegen dan het bezwaar;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 DSGVO: Indien u tegenover de verantwoordelijke voor de verwerking het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking heeft doen gelden, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens zijn verstrekt, van deze rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om op de hoogte te worden gesteld van deze ontvangers.
 • Recht op gegevensoverdracht conform art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van toestemmingen verleend op grond van art. 7 lid 3 DSGVO: U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking niet kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De herroeping van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping;
 • recht van beroep op grond van artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de DPA, heeft u het recht - onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden - om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, de plaats waar u werkt of de plaats waar de vermeende inbreuk zich voordoet.

13.2 recht van beroep

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS OVERHEERSEND LEGITIEM BELANG IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING, HEEFT U HET RECHT OM OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE, MET WERKING VOOR DE TOEKOMST.
U MAAKT GEBRUIK VAN UW RECHT OP CONTRACT, WIJ ZULLEN DE PROCESSIE VAN DE GEGEVENS IN DE VERBINDING TERMINNENTIEEREN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING VOOR, INDIEN WIJ VOOR DE VERWERKING DWINGENDE REDENEN KUNNEN AANTONEN DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT U HET RECHT OM U TE ALLEN TIJDE TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET HET OOG OP DEZE MARKETING. KUNT U GEBRUIK MAKEN VAN HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, STOPPEN WIJ MET DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN.

14) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de respectieve rechtsgrond, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - bovendien door de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen volgens het handels- en belastingrecht).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, sub a DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO, worden deze gegevens na afloop van de bewaartermijnen routinematig gewist, mits zij niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het aangaan van een overeenkomst en/of wij geen gerechtvaardigd belang hebben bij de verdere opslag ervan.

Bij verwerking van persoonsgegevens op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van verzet overeenkomstig art. 21 lid 1 DSGVO uitoefent, tenzij wij dwingende redenen tot verwerking kunnen aantonen die tegen de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame op grond van artikel 6 lid 1 sub f DSGVO, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht van verzet op grond van artikel 21 lid 2 DSGVO.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld of anderszins worden verwerkt.

Categorieën