Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 

Koop Microsoft-volumelicenties van Wiresoft ook individueel - hoe werkt dat?

Wiresoft biedt Microsoft softwareprogramma's aan tegen een bijzonder gunstige prijs, die meestal aanzienlijk lager is dan de verkoopprijs van andere softwareleveranciers. Daarnaast vindt u in de Wiresoft software shop ook programma-edities die in de reguliere winkels nauwelijks te vinden zijn. Een reden voor ons brede en tegelijkertijd laaggeprijsde aanbod van Microsoft-software is dat de aangeboden licenties telkens componenten zijn van eerdere volumelicenties, d.w.z. dat ze ooit deel uitmaakten van een licentiepakket dat alleen grotere bedrijven via het Microsoft-volumelicentieprogramma kunnen aanschaffen. De aanschaf van zo'n single volume licentie biedt u dus verschillende voordelen ten opzichte van een conventionele single user licentie.

Zelfs als u in verschillende fora op het web steeds weer leest over twijfels of de handel met volumelicenties wel legaal is, kunt u er zeker van zijn dat u met Wiresoft als uw partner in de softwareaankoop van deze licenties gegarandeerd aan de veilige kant van de wet bent. Hieronder vindt u alle belangrijke informatie hierover:

Wat zijn Microsoft-volumelicenties?

Bij de aankoop van een Microsoft-softwarelicentie kan een koper kiezen tussen een normale individuele licentie (voor particulieren) of een volumelicentie (voor bedrijven) - deze bevat ten minste vijf van dergelijke individuele licenties, maar meestal een veel groter aantal.

Verduidelijking van de looptijd van de volumelicentie

Strikt genomen betekent de term "volumelicentie" altijd een numeriek gedefinieerde bundel individuele licenties, vergelijkbaar met een bulkpakket. Op het web leest men echter vaak over "één" volumelicentie in de zin van één enkele licentie uit een volume, wat eigenlijk niet klopt, maar wel gemeengoed is geworden in de fora enz. In dit verband zou de vraag "Zijn volumelicenties legaal" eigenlijk moeten kloppen: "Is het legaal om een volumelicentie te splitsen en de individuele licenties die erin zitten te verkopen of te kopen? De volgende verklaringen proberen dit verschil in begrip te overwegen.

Enkele licentie vs. volumelicentie

Particulieren kunnen meestal alleen een kleinhandelspakket (Full Packaged Product - FPP) kopen met een enkele licentie die hen het recht geeft om het te gebruiken op hun eigen PC, of het is al voorgeïnstalleerd als een OEM (Original Equipment Manufacturer) versie bij de aankoop van een PC en kan dan alleen worden gebruikt op een extra, meestal mobiel apparaat.

Bedrijven en instellingen met een groot aantal PC-werkstations kunnen daarentegen een groter aantal individuele softwarelicenties als pakket aanschaffen, door Microsoft bekend als een volumelicentie.

De aankoop van volumelicenties biedt verschillende voordelen voor bedrijven: Ten eerste geeft Microsoft grote kortingen, zodat een enkele volumelicentie aanzienlijk goedkoper is dan het overeenkomstige aantal individuele licenties van dezelfde software.

Aan de andere kant vereenvoudigt volumelicenties de installatie en het beheer van deze software. De licentievoorwaarden bieden ook verschillende opties voor het soort gebruik: bedrijven kunnen over het algemeen kiezen tussen onbeperkt gebruik van de software of een tijdelijk huurcontract in de vorm van een abonnement, dat vervolgens kan worden verlengd.

De gebruikelijke voorwaarde voor het sluiten van een volumelicentieovereenkomst is dat het betrokken bedrijf ten minste 250 computers heeft waarop de volumelicentie(s) kunnen worden gebruikt. Microsoft biedt echter ook volumelicentieprogramma's aan voor kleine bedrijven en overheidsorganisaties.

Typische voordelen van volumelicenties voor bedrijven in één oogopslag

Het Microsoft Volume Licensing System, dat we hieronder kort introduceren, regelt de details in individuele gevallen.

Overzicht van het Microsoft-volumelicentiesysteem

Het Microsoft Volume Licensing System, waarvan de volledige voorwaarden zijn opgenomen in de Microsoft Volume Licensing Product Terms, bevat de vereisten en alle andere voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop en het gebruik van volumelicenties. Alle kopers moeten akkoord gaan met deze voorwaarden bij de aankoop van een softwarelicentie om de software te kunnen gebruiken. Elders aangeduid als de eindgebruikerslicentieovereenkomst (EULA), worden deze de Microsoft Softwarelicentievoorwaarden genoemd. In de licentieovereenkomst voor eindgebruikers wordt uitgelegd wat volumelicentieprogramma's zijn, wat de aankoopvoorwaarden zijn en welke voordelen ze bieden.

Doel van Microsoft-volumelicentieprogramma's

Volumelicenties voor software verlagen de aanschafkosten in een bedrijf en vereenvoudigen tegelijkertijd het gebruik ervan op meerdere computers.

Aangezien bij volumelicenties geen sprake is van fysieke gegevensdragers zoals cd-rom's of dvd's, wordt alleen al hierdoor de prijs verlaagd in vergelijking met een adequaat verpakte enkelvoudige licentie. Het belangrijkste is dat volumelicenties flexibelere licentieopties bevatten, evenals de mogelijkheid of verplichting om productondersteuning te bieden.

De bijbehorende licentieovereenkomst voor het Microsoft Volume Licensing Program regelt de gebruiksrechten voor de software, bijvoorbeeld of deze op meer dan één eindapparaat kan worden geïnstalleerd en gebruikt en voor hoe lang. Afhankelijk van de licentieovereenkomst zijn er verschillende overeenkomsten van toepassing op de volumelicenties.

Structuur van Microsoft-volumelicenties

Microsoft volumelicentieprogramma's worden over het algemeen onderverdeeld in twee hoofdcategorieën, op basis van de grootte van een bedrijf of het aantal PC-werkstations waarop de gelicentieerde software moet worden gebruikt:

Andere criteria voor het selecteren van het meest geschikte Microsoft Volume Licensing programma voor een bedrijf zijn de totale omvang van het bedrijf, het type software (bijv. voor servers of gebruikers) dat moet worden gelicentieerd, en de manier waarop het moet worden gebruikt: Zo hebben volumelicenties voor MS Office slechts één type licentie, terwijl de overeenkomstige licenties voor serversystemen met client access licenties (CAL's) verschillende licentieopties hebben: Er wordt hier verder onderscheid gemaakt tussen toegangslicenties voor gebruikers (User CAL's) en die voor eindapparaten (Device CAL's).

Gebruiksperiode van een volumelicentie

Volumelicenties kunnen een verschillende levensduur hebben - meestal zijn ze ofwel "eeuwig" ofwel "beperkt in de tijd" volgens Microsoft. Tijdelijke licenties zijn vergelijkbaar met een abonnement, dat na afloop van de contractueel overeengekomen termijn kan aflopen of worden verlengd.

Verdere voorwaarden voor Microsoft-volumelicentieovereenkomsten

Afhankelijk van de behoeften van een organisatie bevatten de Microsoft Volume Licensing overeenkomsten aanvullende voorwaarden en gebruiksrechten. Zo regelt de Standard Open License Standard de activering en het beheer van de volumelicentie en aanvullende rechten, met name voor kleinere bedrijven:

Bovendien zijn er aanvullende overeenkomsten van toepassing, afhankelijk van de volumelicentieovereenkomst.

Belangrijkste voordeel voor individuele klanten bij de aankoop van een enkele Microsoft-volumelicentie

De mogelijkheid om een volumelicentiebundel, die afkomstig is van de inventaris van een groter bedrijf, op te splitsen in individuele licenties, betekent dat ook particuliere klanten kunnen profiteren van de aanzienlijk lagere prijs in vergelijking met conventionele individuele licenties. Aangezien deze licenties dan puur aangeschafte versies zijn - en geen abonnementsversies - zijn ook geen eerdere betaalde updates of andere diensten zoals Software Assurance meer nodig.

Welke andere voordelen biedt de aankoop van software via een volumelicentie?

Naast het aanzienlijke prijsvoordeel dat al werd vermeld bij de aankoop van zogenaamde individuele volumelicenties van Standard - zowel voor eerste als tweede kopers - bieden ze ook het voordeel dat ze kunnen profiteren van een veel breder softwareportfolio: Veel edities van Microsoft-softwareprogramma's worden normaal gesproken niet als losse licenties aangeboden - noch als aangeschafte, noch als abonnementsversie, maar zijn uitsluitend voorbehouden aan klanten met een volumelicentie. Vaak worden deze edities gekenmerkt door een uitgebreidere scope van programma's, zoals de Professional Pro Editions van MS Office, maar dit geldt ook voor serverlicenties.

De aankoop van zo'n enkele volumelicentie van Wiresoft biedt dan de enige mogelijkheid om een dergelijke editie aan te schaffen als privépersoon of zelfstandige of zelfs voor individuele werknemers van een kleiner bedrijf, waarvan het aantal lager is dan de minimumgrootte die in het Microsoft Volume Licensing Program is vastgelegd.

Is de aankoop van Microsoft-volumelicenties legaal?

Het splitsen van een volumelicentie in individuele licenties voor wederverkoop aan particulieren is over het algemeen volkomen legaal. De enige voorwaarde is dat de betreffende softwarelicentie is verwijderd of gedeïnstalleerd op het oorspronkelijke eindapparaat. Dit komt omdat het exclusieve distributierecht van de fabrikant (Microsoft) met de eerste verkoop afloopt. Er zijn een aantal bindende besluiten over deze kwestie, zowel van het federale Hof van Justitie in Duitsland als van het Europese Hof van Justitie, die de wederverkoop van dergelijke licenties die zijn afgeleid van vroegere volumelicenties duidelijk toestaan:

Rechterlijke beslissingen over de verkoop of aankoop van individuele volumelicenties

Zelfs als sommige dealers nog steeds het argument gebruiken dat de handel met individuele volumelicenties uit een volumelicentiepakket illegaal is, is deze verklaring in tegenspraak met de geldige jurisdictie in Duitsland en de EU. In verschillende arresten is duidelijk besloten dat handelaars zoals Wiresoft dergelijke gesplitste volumelicenties wettelijk kunnen aanbieden voor aankoop of dat klanten ze kunnen kopen. Contractclausules die de handel met tweedehands- of volumelicenties verbieden, hebben dus in principe geen rechtsgevolgen.

Intussen heeft ook Microsoft deze oordelen bevestigd en zijn licentievoorwaarden dienovereenkomstig aangepast: Zo is het bijvoorbeeld niet meer nodig om de eerder vereiste Software Assurance (SA) uit te schakelen bij de aankoop van een Enterprise-versie van een serversoftware die afkomstig is van een volumelicentieovereenkomst. Dit betekent dat dergelijke individuele licenties kunnen worden gebruikt zonder een onderhoudscontract.

Principiële uitspraak van het BGH en het EHJ over Microsoft Volume Licensing

In een baanbrekende beslissing van 6 juli 2000 heeft het Duitse Federale Hooggerechtshof (BGH), gebaseerd op het principe van uitputting van de Duitse Auteurswet (UrhG), geoordeeld dat een software op elk moment legaal kan worden doorverkocht als de producent deze voor het eerst met zijn toestemming heeft verkocht. De fabrikant profiteert dus maar één keer van de verkoop van zijn product. Het Europees Hof van Justitie (EHJ) heeft deze beslissing nogmaals onderstreept in een uitspraak van 3 juli 2012.

Het principe van uitputting vormt de wettelijke basis voor de handel met volumelicenties

De basis voor deze rechterlijke uitspraken is het juridische begrip van het zogenaamde beginsel van uitputting in de Duitse auteurswet (UrhG). Het beginsel van uitputting houdt in dat de aan uitputting onderhevige eigendomsrechten in het algemeen worden geconsumeerd zodra het beschermde voorwerp voor het eerst rechtmatig op de markt is gebracht - d.w.z. verkocht. De auteur heeft dus geen invloed meer op wat de eerste koper met de gekochte goederen doet. Volgens § 69 c nr. 3 zin 2 van de Duitse auteurswet is het principe van uitputting ook van toepassing op het verloop van een software.

Het principe van uitputting is ook van toepassing op het downloaden van software

Voor productcodes uit een volumelicentieovereenkomst geldt ook het principe van uitputting. Dit werd duidelijk benadrukt door het BGH in de motivering van de uitspraak in de zogenaamde UsedSoft III-procedure van 17 juli 2013 (dossiernummer I ZR 129/08). Het recht om software te distribueren geldt dus niet alleen voor het downloaden van de eerste koper, maar ook voor kopieën die voor de wederverkoop worden gemaakt, zoals nodig is voor het splitsen van Microsoft-volumelicenties. Ook hiervoor is geen toestemming van Microsoft nodig. Zo kunt u als koper er zeker van zijn dat u bij de aankoop van Microsoft-software die afkomstig is van een volumelicentie, juridisch gezien goed zaken doet met Wiresoft.

Verdere bepalingen voor het verhandelen van individuele volumelicenties in de EU

Binnen Duitsland of de EU is Microsoft gebonden aan de Duitse jurisprudentie en de uitspraken van het Europese Hof van Justitie en kan daarom geen bezwaar maken tegen de wederverkoop van een volumelicentie. Omgekeerd betekent dit echter dat er buiten de EU andere jurisprudentie kan gelden.

Als een bedrijf dergelijke licenties uit volumelicenties verwerft, hoeft het dit niet te bewijzen tijdens een audit, aangezien deze licenties niet via een rechtstreeks contract met Microsoft werden verworven en de auditclausule dus niet van toepassing is.

Software kopen van Microsoft-volumelicenties bij Wiresoft - zeker weten

In de Wiresoft software shop vindt u een breed scala aan single user volume licenties voor verschillende Microsoft programma's - van huidige Office en Office tot Windows en single user CAL's voor serverlicenties.

Uw Wiresoft-voordelen bij de aankoop van een licentie:

Als u nog vragen heeft over het kopen van volumelicenties in de Wiresoft Software Shop, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of hier in de chat.

Categorieën