Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 
Trustmask

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar
 
 

 

Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / de levering van de volgende dienst (*) in.

 _______________________________________________
 _______________________________________________
 

Besteld op _______________________ (*)/ontvangen op _______________________ (*)

Naam van de consument(en) _________________________________________________
 

Adres van de consument(en)
 _________________________________
 _________________________________
 _________________________________
 

 __________________________________________________________________________

Datum Handtekening van de consument(en) (alleen voor papieren kennisgeving)

 __________________________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.