Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 
Trustmask
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze filter!
MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL MICROSOFT VISIO 2021 PROFESSIONAL
Visio 2021 Professional - de nieuwste versie van de veelzijdige visualisatiesoftware van Microsoft Microsoft Visio 2021 is de nieuwste versie van de professionele software voor het visualiseren van een breed scala aan processen en...
€ 299,90 *
MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD MICROSOFT VISIO 2021 STANDARD
Visio 2021 Standard - de nieuwste versie van de praktische Microsoft-toepassing voor het maken van diagrammen en technische ontwerpen Microsoft Visio 2021 is de nieuwste versie van de veelzijdige visualisatiesoftware die kan worden...
€ 156,90 *

De Visio 2021 Standard Edition voldoet nu al aan alle eisen van kleine en middelgrote ondernemingen voor het maken van professionele visualisaties met een hoog informatiegehalte op de typische zakelijke gebieden - of het nu gaat om het beschrijven van bedrijfsstructuren, processtromen of het plannen van gebouwen en faciliteiten.

Met name de Professional Edition van Visio 2021 biedt grotere organisaties nog meer mogelijkheden voor het maken van diagrammen, waaronder het gebruik van uitgebreide gegevens. Bovendien kunnen de verschillende elementen ook worden gekoppeld aan externe databases om de informatie die ze bevatten automatisch up-to-date te houden. Met behulp van talrijke sjablonen - waaronder UML- en wireframe-diagrammen - kan Visio Professional ook worden gebruikt om IT-systemen en app-structuren weer te geven.

U kunt de edities Visio 2021 Standard en Professional in de Wiresoft Software Shop onmiddellijk na de officiële release als gebruikte software kopen - zo profiteert u van hun lagere prijs in vergelijking met de beschikbare nieuwe software.

In het volgende overzicht worden de belangrijkste nieuwe functies en kenmerken van Visio 2021 gepresenteerd, evenals de verschillen in editie tussen de Standard Edition en de Professional Edition. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers.

Tot nu toe bekende nieuwe functies in Visio 2021

MS Visio 2021 zal in wezen een gemoderniseerde bureaubladweergave laten zien, bijvoorbeeld met bijgewerkte tabbladen in het lint. Visio 2021 wordt met name gekenmerkt door een verder verbeterde ondersteuning van de samenwerking, zodat meerdere personen in een team tegelijkertijd aan een diagram kunnen werken; en uitgebreide mogelijkheden voor het beheer van informatierechten, waardoor de veiligheid van de gebruikte gegevens wordt gewaarborgd en de ongeoorloofde openbaarmaking ervan wordt voorkomen.

Vooral in de Visio 2021 Professional Edition zullen gebruikers waarschijnlijk ook over de volgende functies beschikken:

 • Nieuwe sjablonen voor het maken van netwerktopologieën en het configureren van virtuele computers
 • Infrastructuurvormen naar Amazon Web Services (AWS)
 • Nieuwe rijke media-inhoud, met een bibliotheek van stockafbeeldingen, iconen, enz.
 • Nieuwe vormen voor de planning van werkplekken, met inachtneming van de huidige richtsnoeren voor ruimtelijke afstand en voor het visualiseren van misdaadscènes
 • Wireframe-diagrammen voor mobiele apps

Voor meer informatie over MS Visio 2021 kunt u contact opnemen met een Wiresoft-vertegenwoordiger.

Vormen, sjablonen en diagrammen - Hoe gemakkelijk is het om uw weg te vinden in Visio 2021

De nieuwe versie Visio 2021 biedt gebruikers opnieuw een uitgebreide verzameling diagramtypes voor het visualiseren van een grote verscheidenheid aan structurele modellen en processen, maar ook voor plannen, enz. Veel van de in Visio 2021 beschikbare vormen voldoen aan de industriestandaard, d.w.z. ze bevatten bindende informatie die het mogelijk maakt de diagrammen verder te gebruiken voor concrete implementatie van de informatie die ze bevatten.

Diagrammen en sjablonen

Voor elk type diagram in Visio 2021 zijn verschillende sjablonen beschikbaar, die een gebruiker verder kan aanpassen aan zijn of haar specifieke behoeften. Visio 2021 biedt ook een voorselectie van algemene, vaak gebruikte opstartdiagrammen, zoals organigrammen, zodat zelfs onervaren gebruikers snel met de software aan de slag kunnen. Hierdoor kunnen typische diagrammen zoals stroomdiagrammen, workflows en tijdlijnen snel worden gemaakt, in overeenstemming met de SDL-norm (Specification and Description Language).

Vormen en sjablonen

Voor de verdere bewerking van de sjablonen zijn zogenaamde shapes beschikbaar, afzonderlijke elementen waarmee een diagram naar eigen behoefte kan worden aangevuld. Een verzameling vormen voor een bepaald sjabloon wordt door Microsoft Visio een stencil genoemd. De sjabloon zelf is geen op zichzelf staande vorm.

Strikt genomen bevat een stencil alleen master shapes, d.w.z. deze worden alleen gekopieerd wanneer ze in een diagram worden ingevoegd; het origineel blijft een integraal deel van de stencil. Dit kopieerproces kan zo vaak als gewenst worden herhaald.

Een gekopieerde vorm kan dan door de gebruiker verder worden bewerkt in het concrete diagram. Er zijn eendimensionale, tweedimensionale en driedimensionale vormen. Het type vorm kan worden herkend aan de handvatten van de vorm, waarmee de vorm en de grootte kunnen worden gewijzigd. Sommige vormen zijn ook "intelligent", d.w.z. ze verbinden zich automatisch met elkaar. Dit is het geval bij diagrammen voor ruimtelijke ordening: afzonderlijke wandvormen sluiten onmiddellijk op elkaar aan in plaats van dat de grenzen ertussen door de gebruiker handmatig moeten worden verwijderd.

Vormen bewerken

Om relaties tussen vormen te creëren of te verduidelijken, kunnen ze eenvoudigweg met lijnen worden verbonden. Voor nadruk of verduidelijking kunnen de lijnen in verschillende kleuren worden aangegeven, en ook het lijntype kan worden ingesteld - b.v. dik, dun of gestreept.

De vormen in Visio 2021 Standard en volledige diagrammen kunnen verder grafisch worden bewerkt met verschillende ontwerphulpmiddelen. Typische ontwerpopties omvatten het aanpassen van de stijl, dikte en kleur van de vormgebieden en lijnen - vele vulkleuren zijn hier beschikbaar, evenals kleurverlopen, transparanties en patronen; schaduw-, licht-, spiegel- en 3D-effecten kunnen ook worden gebruikt om een vorm te laten opvallen.

Hetzelfde geldt voor de tekst die aan een vorm kan worden toegevoegd: Deze kan individueel worden aangepast wat betreft typografie, stijl, grootte, enz. Vormen kunnen ofwel rechtstreeks met de hand of met de muis worden gemaakt. Vormen kunnen rechtstreeks met de hand worden geschreven, of tekst kan worden geïmporteerd, b.v. uit een Excel-spreadsheet of een externe database zoals Exchange Server. Met name de Visio 2021 Professional Edition biedt hier uitgebreide mogelijkheden - ook door het gebruik van een Microsoft SharePoint Server - die er ook voor zorgt dat gegevens of tekst in een diagram automatisch worden bijgewerkt - het tijdrovende opnieuw bewerken of toevoegen van met name complexe diagrammen om ze up-to-date te brengen is dus niet meer nodig.

Uw eigen hoofdvormenmaken

De master shapes in een template kunnen niet worden bewerkt, maar alleen gekopieerd; het is echter mogelijk om zo'n bewerkte kopie permanent op te slaan als een nieuwe master shape in de "Favorieten", zodat deze onmiddellijk beschikbaar is voor verdere diagrammen.

Zoeken naar vormen

Natuurlijk kunnen gebruikers in Visio 2021 ook geheel nieuwe diagrammen of typen maken van de beschikbare individuele vormen volgens hun eigen ideeën. De zoekfunctie kan worden gebruikt om de juiste master shapes te zoeken. De gevonden resultaten voor een specifieke zoekterm worden vervolgens weergegeven samen met de vormnaam waaronder ze staan, zodat ze snel beschikbaar zijn.

Exclusieve functies van de Visio 2021 Professional Edition voor het bewerken van diagrammen

Alleen de Professional Edition van Visio 2021 heeft een aantal specifieke verbeteringen in de functies, waaronder opties voor het koppelen van vormen aan externe gegevens of gegevensbronnen:

 • Koppel shapes dynamisch aan externe bronnen zoals Excel-werkmappen, Access-databases of Exchange Server-directories, alsook Microsoft SQL Server of OLEDB of ODBC-gegevensbronnen - waarbij de aan de shapes gekoppelde gegevens automatisch worden bijgewerkt
 • Gebruik van externe afbeeldingen, CAD-tekeningen en ClipArts of tekst- en tekengereedschappen
 • Individuele optie om extra informatie aan vormen toe te voegen
 • Extra sjablonen voor BPMN, SharePoint workflow en Six Sigma projecten

Overzicht van diagramtypes - MS Visio 2021 kopen

Met de verscheidenheid aan diagramtypes in Visio 2021, die in de nieuwe versie ook met andere zijn aangevuld, zijn die welke dienen om processen te beschrijven het meest vertegenwoordigd. Maar zij bestrijken ook vele andere toepassingsgebieden.

Stroomdiagrammen

Stroomdiagrammen spelen thans een belangrijke rol bij de visualisatie van moderne procesbeschrijvingen. Zij worden hoofdzakelijk gebruikt om de afzonderlijke fasen aan te geven; dit geldt niet alleen voor projecten, maar ook voor concrete zakelijke zowel als technische processen of procedures. Voor cross-process diagrammen biedt Visio 2021 cross-functionele stroomdiagrammen, die ook speciale vormen bevatten zoals bedrijfsprocessendiagrammen voor het visualiseren van operationele processen, alsmede IDEF0-diagrammen en BPMN-diagrammen als speciale vormen, zoals die met name in de bedrijfsinformatica worden gebruikt. Deze categorie omvat ook tijdlijndiagrammen, die bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt om het verloop van bedrijfsprocessen weer te geven. Daarnaast worden processtroomdiagrammen voornamelijk gebruikt om chemische en industriële processen weer te geven, met inbegrip van de gebruikte apparatuur.

Andere veelgebruikte diagramtypes - Visio 2021 kopen

Ook vaak gebruikt in organisaties en bedrijven zijn organigrammen om structuren en hiërarchieën te illustreren, samen met sequentiediagrammen, communicatiediagrammen en activiteitendiagrammen, waarin deelnemers en interacties onder bepaalde aspecten worden vastgelegd. Hiertoe geven toestandsdiagrammen fasen weer, zoals de productlevenscyclus, terwijl case-case of use-case diagrammen deze processen in ontwikkelingsprojecten illustreren.

Vooral bij het plannen van architectonische structuren - of het nu gaat om ruimteplanning of informatieprocessen - biedt Visio 2021 plattegronden en bouwtekeningen, die ook kunnen worden gebruikt voor het plannen van infrastructuren, zoals elektrische circuits (IEEE-conform) en pijpleidingen, enzovoort, terwijl IT-diagrammen worden gebruikt voor het illustreren van functies en rollen van actieve mappen, maar ook van databases, enzovoort.

Exclusieve diagrammen van de Visio 2021 Professional Edition

Met name de Visio 2021 Professional Edition bevat twee extra soorten diagrammen die bijzonder belangrijk zijn voor de planning van IT-communicatie:

 • UML-diagrammen visualiseren relaties en componenten in havens en interfaces in het bijzonder. De onderliggende grafische modelleertaal UML - Unified Modelling Language - wordt gebruikt voor het afbeelden en documenteren van softwarecomponenten, alsmede van specificaties en ontwerpen. Een UML klassendiagram kan dus worden gebruikt om een statisch beeld van een systeem te geven, inclusief de relaties tussen de afzonderlijke objecten, in tegenstelling tot een UML componentendiagram, dat zowel de relaties tussen componenten als de structuur van een code illustreert. UML deployment diagrams geven op hun beurt de configuraties van hardware- en software-elementen weer, terwijl UML sequence diagrams de interacties tussen de betrokken actoren en objecten kunnen illustreren.
 • Database-notatiediagrammen daarentegen kunnen, als een afzonderlijk type, worden gebruikt om een grafisch model van een database te maken (Entity Relationship Model of ERM).

Koop Visio 2021 Editions Standard en Professional van Wiresoft als Microsoft gebruikte software

De nieuwe edities Standard en Professional van Visio 2021 zijn nu al bij Wiresoft verkrijgbaar als gebruikte software. U profiteert van deze voordelen:

 • De handel in en het gebruik van door Microsoft gebruikte software, zoals de Visio 2021 Edition, is legaal omdat het bij de wet is toegestaan.
 • Wanneer u bij Wiresoft een Visio 2021 Edition koopt, verwerft u een originele, volledig functionele Microsoft-software - en geen testversie die slechts gedurende een beperkte tijd of gedurende een beperkte periode kan worden gebruikt.
 • De beschrijving van een Microsoft Visio 2021 Edition door Wiresoft als "gebruikte software" houdt geen beperkingen in op de functionaliteit van deze Visio-software.
 • Gebruikte software van een Visio 2021 Editie - koop standaard of koop professioneel - is ook door Wiresoft getest op volledige bruikbaarheid voor de doorverkoop.
 • Wanneer u gebruikte software van Wiresoft koopt, koopt u altijd een legaal en origineel Microsoft Visio 2021-product.

Als u nog vragen heeft over een editie van Microsoft Visio 2021 of andere gebruikte Microsoft software, neem dan contact met ons op via chat, telefoon of e-mail.