Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 

Koop Microsoft gebruikte software van Wiresoft tegen een lagere prijs

Bij Wiresoft vindt u veel actuele, maar ook oudere Microsoft softwareprogramma's als gebruikte software in de softwarewinkel. Gebruikte software met dezelfde functies is vele malen goedkoper dan dezelfde producten die als nieuw worden aangeboden. Ook voor de activering en het gebruik op één computer gelden dezelfde voorwaarden.

Door het duidelijke prijsvoordeel van de gebruikte software van Wiresoft kunnen kopers zich ook software-edities veroorloven die nog meer individuele programma's en functies bieden dan de gebruikelijke Standard; bovendien worden sommige daarvan in de reguliere winkels helemaal niet als individuele licenties voor particuliere gebruikers aangeboden, maar zijn ze alleen voor grote klanten in een licentiepakket verkrijgbaar. Het gebruikte software aanbod van Wiresoft biedt de mogelijkheid om ze ook als single user versie aan te schaffen.

Van tijd tot tijd kunt u op het web lezen dat handelen met gebruikte licenties niet is toegestaan, of dat niet-serieuze aanbieders gebruikte software aanbieden die niet werkt omdat de licentiesleutel uit een dubieuze bron komt en daarom door Microsoft is geblokkeerd.

Je kunt er zeker van zijn: Uw aankoop van gebruikte Microsoft-software is absoluut legaal en ook veilig bij Wiresoft - u ontvangt altijd een 100% functioneel origineel product, dat door ons voor de verkoop grondig is getest op de functionaliteit. Hieronder kunt u alles lezen over de voordelen van het kopen van gebruikte software en de redenen waarom het eigenlijk legaal is, wat expliciet is bevestigd door de Duitse en Europese rechtbanken.

Waar komt de gebruikte software van Microsoft vandaan?

Zogenaamde gebruikte software is meestal afkomstig van bedrijven met een groter aantal werknemers die Microsoft softwareprogramma's gebruiken. Deze software kan bij doorverkoop om verschillende redenen als "gebruikt" worden gedeclareerd: Aan de ene kant is het een overschot aan software of softwarelicenties van het bedrijf die vrij komen doordat banen worden ingekrompen of geherstructureerd; aan de andere kant is het vaak zo dat oudere versies van een software niet meer worden ondersteund door een systeemomschakeling, maar dit heeft geen invloed op de algemene functionaliteit, bijvoorbeeld in het geval van een update van het besturingssysteem, of zelfs als er in het hele bedrijf een heel andere software wordt gebruikt. Ook worden softwarelicenties vaak niet meer gebruikt in het kader van faillissementen en worden daarom verkocht. Vaak gebruikte software wordt ook echt niet gebruikt vanwege overtollige  licenties die uit een volumelicentie komen.

Wat betekent de term gebruikte software eigenlijk?

In tegenstelling tot bijna alle andere goederen kan software niet slijten, maar in het beste geval kan het verouderd raken omdat het niet meer wordt ondersteund door een nieuwer besturingssysteem, dat de eigenlijke functionaliteit niet verandert. Zelfs het feit dat de gebruikte software beschikbaar is op een fysieke gegevensdrager zoals een CD of DVD die aan slijtage onderhevig is, verandert niets aan het feit dat de software die erop staat zelf niet wordt beïnvloed.

De term gebruikte software of gebruikte software verwijst dus niet naar tekenen van slijtage van het betreffende programma, maar naar het feit dat het afkomstig is van een vorige eigenaar die het van een dealer heeft gekocht. De vorige koper heeft het vervolgens daadwerkelijk op een computer geïnstalleerd en gebruikt na activering, maar heeft het opnieuw verwijderd voordat het opnieuw werd verkocht, inclusief alle kopieën, zodat de nieuwe koper het weer vrij kan gebruiken, of de nieuwe koper heeft het nooit geïnstalleerd of geactiveerd. Dit is bijvoorbeeld het geval als het gaat om een volumelicentie die is ontworpen voor meer werkstations dan er in werkelijkheid in een bedrijf bestaan, omdat volumelicenties alleen in bepaalde vaste schalen worden aangeboden.

Veel voordelen voor klanten die gebruikte software van Microsoft kopen

De aankoop van gebruikte software bij een gerenommeerde dealer als Wiresoft biedt u als klant alleen maar voordelen, omdat u ook de mogelijkheid heeft om dure programma-edities of programma-edities te kopen die alleen beschikbaar zijn voor particuliere klanten in een beperkt aantal tegen een bijzonder lage prijs als aankoopversies, die ook vrij zijn van andere abonnementsverplichtingen.

Naast de nieuwste programmaversies van MS Office, serversoftware en besturingssystemen biedt Wiresoft ook een aantal oudere versies van deze programma's aan. Deze zijn vaak niet meer verkrijgbaar bij conventionele dealers of rechtstreeks bij Microsoft, om klanten aan te moedigen over te stappen op de nieuwste producten.

Veel gebruikers geven echter de voorkeur aan een oudere versie van bijvoorbeeld Office - ofwel omdat ze bekend zijn met en volledig tevreden zijn over de functies en het systeem die het bevat, ofwel omdat hun computer niet is uitgerust voor een update en de kosten voor de aanschaf van nieuwe hardware te hoog zouden zijn.

Daarom biedt het aanbod van gebruikte software van Wiresoft niet alleen voor particuliere gebruikers, maar ook voor zelfstandigen en kleinere bedrijven een economische mogelijkheid om geld te besparen.

Is de handel met gebruikte software überhaupt legaal?

Als u een programma van Wiresoft koopt als gebruikte software, kunt u er zeker van zijn dat noch u, noch Wiresoft zich in een juridisch grijs gebied bevindt of zelfs geldige wettelijke voorschriften overtreedt. Zowel de wederverkoop als de aankoop van een gebruikte single user-licentie of een gebruikte (of ongebruikte) single user-licentie uit een volumelicentie zijn legaal.

Dit is mogelijk omdat met de eerste verkoop door Microsoft als fabrikant haar exclusieve recht om de software te distribueren afloopt. Dit is bevestigd door verschillende arresten van het Duitse Federale Hof van Justitie en het Europese Hof van Justitie, die de wederverkoop van gebruikte software duidelijk toestaan.

Huidige jurisprudentie over de handel in gebruikte software

Als individuele dealers of personen desondanks waarschuwen voor het kopen van gebruikte software, met het argument dat dit illegaal is en vervolgd zou worden, kunt u als Wiresoft-klant er zeker van zijn dat deze bewering helemaal niet in overeenstemming is met het huidige rechtsgebied. Dit betekent ook dat eventuele contractclausules die de handel met gebruikte licenties verbieden, geen rechtsgevolgen hebben. Voor de vrije handel met gebruikte software zijn er de volgende rechterlijke uitspraken:

Principiële uitspraken door BGH en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen over de handel met Microsoft gebruikte software

In een baanbrekende beslissing van 6 juli 2000 (zaak nr. I ZR 244/97) heeft het Duitse Federale Hooggerechtshof (BGH) op basis van het principe van uitputting van de Duitse Auteurswet (UrhG) geoordeeld dat een software op elk moment legaal kan worden doorverkocht als de fabrikant deze voor het eerst met zijn toestemming heeft verkocht - wat betekent dat Microsoft deze software uit eigen vrije wil verkoopt (om er als bedrijf geld mee te verdienen, natuurlijk). De fabrikant profiteert dus maar één keer van de verkoop van zijn product. Deze uitspraak heeft betrekking op een rechtszaak die Microsoft heeft aangespannen tegen de wederverkoop van OEM-software, waarvan de verkoop contractueel gebonden was aan nieuwe hardware, maar die door de betrokken tussenpersoon zonder deze werd verkocht.

In zijn arrest van 3 juli 2012 heeft het Europees Hof van Justitie (EHJ) deze beslissing nogmaals onderstreept, wat betekent dat de handel met gebruikte software ook in heel Europa is toegestaan.

Het zogenaamde principe van uitputting is bepalend voor de jurisprudentie met betrekking tot de handel in gebruikte software.

Het juridische begrip van het principe van de uitputting van de Duitse auteurswet (UrhG) staat centraal in alle redenen voor het oordeel dat de handel met gebruikte software gelegaliseerd is. Volgens § 69 c nr. 3 zin 2 UrhG is het recht van een fabrikant om zijn product - in dit geval software - te distribueren al uitgeput vanaf het moment dat het met zijn toestemming voor het eerst legaal op de markt wordt gebracht, wat betekent dat het door Microsoft is verkocht. De auteur heeft dan geen invloed meer op de vraag of de eerste koper het gekochte product doorverkoopt, bijvoorbeeld als gebruikte software. Deze situatie geldt niet alleen voor Duitsland, maar voor de gehele interne markt van de Europese Unie of de Europese Economische Gemeenschap (de zogenaamde communautaire uitputting).

Microsoft zelf bevestigde later deze uitspraken en versoepelde vervolgens haar eigen licentievoorwaarden. Als het voorheen bijvoorbeeld verplicht was om een Software Assurance (SA) contract voor onderhoud af te sluiten bij de aanschaf van de Enterprise-versie van serversoftware, dan is dit niet langer verplicht.

Het principe van uitputting is ook van toepassing op het downloaden van de software

Het principe van uitputting omvat ook gebruikte software die niet als fysieke gegevensdrager is aangeschaft, maar via een download met een productsleutel wordt geïnstalleerd. Dit feit wordt duidelijk verwoord in de motivering van de beslissing in de procedure van 17 juli 2013 van het Bundesgerichtshof (BGH) (dossiernummer I ZR 129/08). Bijgevolg strekt het recht om software te verkopen zich niet alleen uit tot de originele download van de eerste koper, maar ook tot dergelijke kopieën die met het oog op de wederverkoop worden gemaakt. Dergelijke kopieën kunnen bijvoorbeeld worden gemaakt bij het splitsen van een volumelicentie. Hiervoor is geen toestemming van de eerste verkoper, Microsoft, nodig. Als u als koper Microsoft-software koopt in de Wiresoft-softwarewinkel en een licentie als gebruikte software downloadt, doet u samen met Wiresoft legaal zaken.

Aanvullende bepalingen inzake de handel in gebruikte software in de EU

Microsoft kan daarom geen bezwaar maken tegen de regelmatige wederverkoop van software in Duitsland of de EU, omdat het bedrijf in Duitsland of de EU gebonden is aan de Duitse jurisdictie van het Federale Hof van Justitie en de uitspraken van het Europese Hof van Justitie. Buiten de EU kan echter een ander rechtsgebied van toepassing zijn.

Bij het handelen met gebruikte software moet echter worden gegarandeerd dat de software daadwerkelijk is verwijderd of gedeïnstalleerd op de computer van de oorspronkelijke gebruiker en dat de licentiesleutel die nodig is voor de activering van precies deze gebruikte software niet op twee eindapparaten tegelijk wordt gebruikt.

Beveiliging bij aankoop van software

Desalniettemin moet u bij de aankoop van gebruikte software alleen vertrouwen hebben in een gerenommeerde dealer. Om een gebruikte software goed te laten werken op uw apparaat, moet u er zeker van zijn dat deze echt alleen door uzelf wordt gebruikt. Aan de andere kant moet u erop kunnen vertrouwen dat de  licentiesleutel die nodig is voor de activering daadwerkelijk geldig is. Anders zal Microsoft de software op uw PC deactiveren.

De achtergrond is de volgende: Veel gebruikte softwarelicenties zijn afkomstig van een volumelicentie die vóór de wederverkoop in individuele licenties werd gesplitst. Deze procedure is rechtsgeldig en valt ook onder de bovengenoemde gerechtelijke uitspraken. De enkele licentie wordt dan geactiveerd met een zogenaamde Multi-Activation-Key (MAK), die geldig is voor precies het aantal licenties dat in de oorspronkelijke volumelicentie is gedefinieerd - maar niet meer.

Echter, sommige leveranciers verhullen deze voorwaarde, zodat u een onbeleefd ontwaken kunt ervaren met een vermeend "super goedkoop koopje", omdat het maximaal toegestane aantal al is overschreden en de licentiesleutel vervolgens is geblokkeerd door Microsoft.

Wanneer u gebruikte software met Wiresoft koopt, kunt u er altijd zeker van zijn dat elke licentiecode die gebruikt wordt om het gekochte product te activeren echt werkt en dat u uw nieuw gekochte programma onbeperkt en in volle omvang kunt gebruiken, want met ons als uw partner bent u altijd aan de veilige kant!

Koop Microsoft gebruikte software goedkoop bij Wiresoft - een veilig ding

De software shop van Wiresoft bevat een groot aanbod van single user licenties, de gebruikte software van de meest verschillende Microsoft-programma's - van over de huidige nog veel meer ...

Uw Wiresoft-voordelen bij de aankoop van gebruikte software:

Als u nog vragen heeft over het kopen van gebruikte software in de Wiresoft winkel, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of hier in de chat.

Categorieën