Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 
Trustmask
Er zijn geen resultaten gevonden voor deze filter!
MICROSOFT SQL SERVER 2008 STANDARD CAL MICROSOFT SQL SERVER 2008 STANDARD CAL
Microsoft SQL Server 2008 Standard-CAL De SQL Server 2008 Standard is een ideaal database management systeem waarmee u betrouwbaar en veilig alle gegevens in uw bedrijf kunt beheren. Om toegang te krijgen tot de Windows SQL Server heeft...
€ 13,90 *

Business Intelligence-functies in Microsoft SQL Server 2008

De volgende BI-tools zijn beschikbaar in SQL Server versie 2008 met een client access licentie

SSAS in SQL Server 2008

De SQL Server Analysis Services vormen de basis voor een zinvolle analyse en snelle verwerking van alle bedrijfsrelevante gegevens. Met de PowerPivot add-in voor Excel 2010 kunnen grote hoeveelheden data direct vanuit het datawarehouse worden geïmporteerd en geanalyseerd en vervolgens met behulp van Online Analytical Processing (OLAP) duidelijk worden gepresenteerd volgens de relevante aspecten. PowerPivot kan worden gebruikt om te zoeken naar velden op naam en op naam van hoeveelheden en om te zoeken naar relaties tussen tabellen die niet aan elkaar gekoppeld zijn. PowerPivot analyses kunnen in de SharePoint Document Libraries als rapportages beschikbaar worden gesteld aan andere medewerkers.

SSIS

De beproefde, bekende SQL Server Integration Services leveren ook de drie belangrijke elementen voor Business Intelligence toepassingen in de SQL 2008 versie: Naast analyse zijn dit ook integratie en rapportage, die samen de voorwaarde vormen voor alle ETL-processen - hiervoor hebben gebruikers met een CAL een breed portfolio aan tools voor datawarehousing tot hun beschikking.

SSRS

SQL Server Reporting Services zijn verbeterd met een aantal nieuwe functies: tekstvelden kunnen nu tot 270 graden worden geroteerd en pagina-onderbrekingen zijn nu toegestaan in tablix gegevens en groepen.

MDS

Master Data Services is een nieuwe tool in SQL Server 2008 die het mogelijk maakt om gegevens centraal te beheren en tegelijkertijd veilig te leveren aan verschillende applicaties, inclusief gevoelige klant- en accountinformatie die nodig is voor transacties.

Servicemakelaar

De Service Broker voor SQL Server 2008 biedt gebruikers met een CAL geoptimaliseerde manier om de belasting van de server over meerdere databases te verdelen. Het biedt ook nieuwe afrekeningsfuncties voor wachtrijen, waardoor de communicatie tussen verschillende databases gemakkelijker wordt.

StreamInsight

StreamInsight in SQL Server 2008 biedt real-time controle en verwerking van continue datastromen. StreamInsight wordt ondersteund door CEP (Complex-Event-Processing) technologie, die vooral wordt gebruikt in de online handel voor de verwerking van creditcardinformatie, maar ook in de logistiek en de netwerkmonitoring.

Verslaggever V3.0

De nieuwe Report Builder V3.0 tool voor SQL Server 2008 R2 optimaliseert de bijgewerkte weergave van rapporten en grafieken tijdens het bewerken, die is uitgebreid met nieuwe datatypes in de geospatiale informatiesystemen. Via SharePoint kunnen nu ook individuele gebieden als webcontent worden gepubliceerd.

Het Microsoft licentiemodel met CAL's voor SQL Server 2008

Naast de mogelijkheid om SQL Server 2008 te licenseren op basis van het aantal fysieke en virtuele processoren dat in een besturingssysteemomgeving wordt gebruikt, is er voor bepaalde edities zoals SQL Standard het alternatief om eerst een aparte serverlicentie aan te schaffen om de SQL software te installeren en deze vervolgens aan te vullen met een corresponderend aantal client-toegangslicenties die werknemers het recht geven om SQL Services en de gegevens die daar worden beheerd te gebruiken.

Met een SQL Server 2008 CAL heeft u toegang tot de volgende edities van SQL Server 2008 (incl. vorige versies): Standard, Enterprise, SBS, deze zijn ook beschikbaar als serverlicenties van Wiresoft tegen een redelijke prijs.

Krijg de meest kosteneffectieve licentie voor SQL Server 2008 met een combinatie van Server Licentie plus Client Access Licenties.

Het CAL-licentiemodel voor SQL Server 2008 biedt een economisch voordeel, vooral voor bedrijven en instellingen met een kleiner aantal werknemers die toegang hebben tot de servergegevens en -diensten. Dit komt omdat een licentie per processor alleen een voordeel biedt bij een groter aantal klanten, omdat er geen bovengrens is. Met SQL CAL's koopt u echter alleen het exacte aantal individuele licenties die u daadwerkelijk nodig heeft in uw organisatie. Met Wiresoft kunt u uw CAL's aanpassen of uitbreiden tegen een redelijke prijs. Zo vermijdt u onnodige kosten door ongebruikte licenties en zijn uw medewerkers altijd correct gelicenseerd. Tegelijkertijd profiteert u met de Standard van de essentiële functies van SQL Server 2008.

Server/CAL-licenties voor SQL Server 2008 - Stap voor stap

Voordat u besluit om een van beide soorten licenties voor SQL Server 2008 aan te schaffen, is het belangrijk om te begrijpen hoe groot de werkelijke behoeften van uw onderneming aan client access licenties zijn. Dit komt omdat het niet mogelijk is om achteraf tussen de twee licentiemodellen "Per Processor" en "Server/CAL" te wisselen.

Als u heeft gekozen voor de vaak goedkopere optie van het licenseren van de server plus CAL's, moet u er rekening mee houden dat in dit geval de bedrijfsserver apart gelicentieerd is van de gebruikers die er toegang toe hebben. Hoewel de serverlicentie ook twee CAL's bevat, geven deze alleen het recht aan beheerders om de licentieserver te beheren of om typische IT-taken uit te voeren. Zij staan echter niet toe dat werknemers gebruik maken van de geïnstalleerde SQL Services. Hiervoor hebben ze de reeds vermelde CAL's nodig, die beschikbaar zijn als Device CAL of User CAL.

Een SQL CAL is ook nodig als de SQL-server niet direct toegankelijk is, maar fungeert als een database voor andere servertoepassingen, zoals SharePoint Server of Office Project Server.

User CAL en Device CAL voor SQL Server 2008 - verschillen

Client-toegangslicenties zijn - zoals hierboven kort vermeld - beschikbaar in twee soorten: als User CAL, die precies één medewerker toegang geeft tot de SQL Server, en als Device CAL, die precies één Windows eindapparaat in licentie geeft. Strikt genomen beschouwt het Microsoft-licentiemodel deze twee als verschillende licentievormen, ook al maken ze het gebruik van identieke SQL Server-functies mogelijk. Let op het volgende:

  • Een User CAL kan niet worden gebruikt als een Device CAL nadat de licentie is verleend - en vice versa.
  • Ook is het niet mogelijk om de aan een gebruiker of eindapparaat toegewezen licentie over te dragen (licentie) aan een andere gebruiker of eindapparaat - uitzondering:
  • U kunt overschakelen van een apparaat CAL naar een gebruiker CAL (of omgekeerd) als de SQL-licentie Software Assurance heeft, en dan alleen op het moment van verlenging van de Software Assurance (of Volume License Agreement).
  • Een User of Device CAL kan alleen worden gebruikt om toegang te krijgen tot de bedrijfsserver. Het geeft de gebruiker niet het recht om in te loggen op de server van een ander bedrijf.
  • Het is mogelijk om Device CAL's en User CAL's te combineren en zo beide client-toegangslicenties parallel te gebruiken in één omgeving.

Hieronder vindt u een korte beschrijving van de respectievelijke voordelen van gebruikers- en apparaattoegangslicenties.

Gebruiker CAL voor SQL Server 2008

De Standard User CAL geeft precies één gedefinieerde gebruiker toegang tot de SQL Server 2008 Services en de gegevens die daar worden beheerd. Toegang kan worden verkregen via elk Windows eindapparaat, naast de conventionele desktop PC of laptop, bijvoorbeeld ook via een tablet of mobiele telefoon. De User CAL omvat dus de mogelijkheid dat de toegang tot de SQL Server niet lokaal gebonden is en dus ook van buiten de serverlocatie in het bedrijf - bijvoorbeeld in het thuiskantoor of op de weg - kan worden gemaakt. De User CAL biedt daarom voordelen voor medewerkers die ofwel geen gebruik maken van een vast werkstation ofwel vaak verschillende eindapparaten gebruiken.

Apparaat CAL voor SQL Server 2008

Met het Standard CAL wordt één enkel eindapparaat gelicentieerd voor het gebruik van de SQL Server-diensten. De enige vereiste is dat dit apparaat Windows en dat het toegang heeft tot het internet. Zo kan niet alleen een desktopcomputer worden gelicenseerd met het Device CAL, maar ook een notebook of tablet of smartphone. Elke werknemer in een bedrijf die bevoegd is om dit gelicentieerde apparaat te gebruiken, heeft dus toegang tot SQL Server 2008. Licentiëring met een Device CAL is vooral praktisch als een goed uitgeruste werkplek afwisselend door verschillende medewerkers wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld gebruikelijk is in ploegendienst of voor bepaalde projecten.

Uw licentie met standaarden CAL's voor Microsoft SQL Server 2008 bij Wiresoft

Het maakt niet uit of u uw licentievereisten voor SQL Server 2008 wilt aanvullen of afdekken met CAL's - Wiresoft biedt u de bijbehorende SQL Device CAL's en User CAL's als bijzonder gunstige individuele licenties. Het voordeel van de aankoop van een licentie van Wiresoft is een lagere prijs in vergelijking met nieuwe CAL's - met dezelfde reeks functies - en tegelijkertijd verwerft u originele Microsoft-toegangslicenties, die afkomstig zijn van Europese bedrijven en 100 bruikbaar zijn.

Alle CAL's die beschikbaar zijn in de Wiresoft Shop zijn door ons voor de verkoop zorgvuldig gecontroleerd op echtheid, zodat u als klant de zekerheid hebt om een volledig bruikbaar softwareproduct aan te schaffen bij de aankoop van de licentie. Volgens een uitspraak van het Europese Hof van Justitie is het wettelijk toegestaan om softwareproducten en licenties voor serverversies van Microsoft te kopen en door te verkopen.

Wiresoft's licentieaanbod stelt u in staat om uw software zeer economisch te licentiëren: in plaats van licentiepakketten koopt u alleen precies het aantal klant-toegangslicenties dat u echt nodig heeft voor uw bedrijf om SQL Server 2008 te gebruiken. U kunt vertrouwen op ons deskundig advies, dat al door veel van onze vorige klanten wordt gebruikt. Als u vragen heeft over uw aangepaste licentie voor SQL Server, neem dan contact met ons op via e-mail of telefoon, of chat met ons.