Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 
MICROSOFT ACCESS 2021
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Met elke aankoop bij Wiresoft steunt u de Kinderschutzbund.

MICROSOFT ACCESS 2021

Staat als directe download ter beschikking

 • SW10490
 • 077-03499
 • Permanent gyldig
 • Alle sprog
 • EU
P Je krijgt Bonuspunten
SOFTWARE DOWNLOAD + LICENTIE
€ 85,90 * € 94,90 * (9,48% gespaard)

incl. BTW.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Met elke aankoop bij Wiresoft steunt u de Kinderschutzbund.


Bent u een zakelijke klant of hebt u juridische vragen?

Ik ben hier voor jou.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

DETAILS  
Versie Volledige versie
Apparaten 1x
Omvang van de levering Download + licentie
Medium Download
Runtime Onbeperkt
Talen Alle talen
Levertijd  Enkele minuten
Systeem  Windows (32bit/64bit)
Terminalserver Compatibel


Microsoft Access 2021 is een krachtig databasebeheersysteem waarmee complexe databases kunnen worden gemaakt en beheerd volgens individuele eisen. Niet alleen , XML en dBASE bestanden kunnen worden gebruikt als gegevensbronnen, maar ook de inhoud van PDF documenten en e-mails. Deze worden geïmporteerd via overeenkomstige formulieren en vervolgens geëvalueerd door de taken die door middel van macro's en filters zijn gedefinieerd. MS kan ook grote reeksen getallen verwerken, die veel voorkomen bij professionele berekeningen. 2021 informeert de gebruiker ook over alle belangrijke details met individueel configureerbare rapporten, zodat hij altijd op de hoogte is, of dat nu voor zakelijke of privédoeleinden is. Excel Access Access

Voor verdere vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Productinformatie "MICROSOFT ACCESS 2021"

MS Access 2021 stand-alone programma

Microsoft Access 2021 is een krachtig systeem voor databasemanagement waarmee complexe databases kunnen worden opgezet en beheerd volgens individuele behoeften. Niet alleen Excel-, XML- en dBASE-bestanden kunnen als gegevensbronnen worden gebruikt, maar ook de inhoud van PDF-documenten en e-mails. Deze worden via overeenkomstige formulieren ingevoerd en vervolgens geëvalueerd door de taken die door middel van macro's en filters zijn gedefinieerd. MS Access kan ook grote reeksen getallen verwerken, die vaak voorkomen in professionele berekeningen. Access 2021 informeert de gebruiker ook over alle belangrijke details met individueel configureerbare rapporten, zodat hij altijd op de hoogte is, zowel voor zakelijke als privédoeleinden.

Voor collaboratief werken aan een database biedt Access 2021 ook een uitgebreid beheer van individuele toegangsrechten, zowel voor de weergave als voor het gebruik ervan. Dit maakte efficiënt projectwerk mogelijk. Naast lokale opslag van gegevens is er ook de mogelijkheid om deze centraal en tegelijkertijd veilig in de cloud op te slaan en toegankelijk te maken via het web.

Het programma Microsoft Access 2021 maakt normaal deel uit van een Office-pakket en is daarom niet afzonderlijk verkrijgbaar. Bij Wiresoft kunt u het echter als een afzonderlijk programma kopen, en tegen een bijzonder voordelige prijs.

Innovaties in toegang 2021

Met de aankoop van Access 2021 ontvangt u de actuele versie van dit omvangrijke kantoorprogramma, dat naast de gebruikelijke functies vele detailverbeteringen en geheel nieuwe functies bevat.

Visualisatie van Access-gegevens met nieuwe grafiektypes

In Access 2021 zijn 11 nieuwe diagramtypes beschikbaar voor het visualiseren van gegevens in formulieren en rapporten. Afzonderlijke velden kunnen ook gemakkelijk worden aangepast aan de afmetingen van een diagram en de wijzigingen worden onmiddellijk weergegeven in de preview. Het is ook mogelijk interactieve diagrammen te maken, bijvoorbeeld door een ander categorieveld te selecteren in een formulier of rapportfilter. In Access 2021 kunt u onder meer uit de volgende grafiektypen kiezen:

 • Lijndiagram: Bij dit type worden alle categorieën gelijkmatig verdeeld langs de horizontale x-as en alle waarden langs de verticale y-as.
 • Staafdiagram: Hiermee worden de categorieën langs de horizontale as (x-as of eigenschap-as) en de waarden langs de verticale as (y-as of eigenschap-waarden) weergegeven.
 • Staafdiagram: Hier zijn de categorieën gerangschikt langs de y-as of de waarden langs de x-as, met de posities van de dimensies "as" en "waarden" in omgekeerde richting.
 • Cirkeldiagram: Dit type diagram toont de categorieën als afzonderlijke segmenten van een cirkel en de gegevenswaarden als een percentage van de totale waarde (volledige cirkel).
 • Samengestelde grafiek: Hier worden twee of meer grafiektypes gecombineerd om relaties tussen verschillende gegevens te visualiseren, bv. als een kolomdiagram en een lijndiagram.

Ondersteuning van het gegevenstype "groot getal" (BIGINT)

Met het gegevenstype BIGINT - "Groot getal" - is het nu mogelijk grote getallen te berekenen. Het slaat een niet-monetaire numerieke waarde op, die als een veld aan een Access-tabel wordt toegevoegd of wordt geïmporteerd door een koppeling met een database van het overeenkomstige type (bv. SQL-server). Het gegevenstype "Groot getal" met acht bytes biedt een veel groter bereik (-2^63 tot 2^63-1) voor berekeningen dan het gegevenstype "Getal" met vier bytes (-2^31 tot 2^31-1). Er zij op gewezen dat door het BIGINT gegevenstype in te schakelen, een Access database niet langer compatibel is met vroegere versies van Access.

Eenvoudig sorteren van eigendomsbladen

Voorheen was het vaak een probleem om een bepaalde eigenschap te vinden tussen de vele andere in het eigenschappenblad, vooral wanneer ze waren opgenomen in formulieren en rapporten die over meerdere tabbladen waren verspreid. In Access 2021 kunnen alle eigendommen nu alfabetisch worden weergegeven door op de sorteerfunctie te klikken, waardoor het zoeken bijzonder eenvoudig en tegelijkertijd snel wordt. Bij de tweede klik worden alle eigenschappen weer in de standaardinstelling weergegeven.

Nieuwe eigenschap "Designation name" in de controles

De eigenschap "Designation Name", die nieuw beschikbaar is in Access 2021, maakt het nu veel gemakkelijker om de naam van een besturingselement in te voeren om er een aanwijzingsbesturingselement aan toe te wijzen. Deze mogelijkheid om een benaming te koppelen aan een besturingselement verbetert ook de toegankelijkheid, aangezien ze nu kunnen worden herkend en gespecificeerd door ondersteunende technologieën.

Geoptimaliseerde herhaling van een ODBC-verbinding

Verbindingen tussen een Microsoft Access database en een externe gegevensbron, zoals Microsoft SQL Server, die tot stand zijn gebracht met behulp van het Open Database Connectivity protocol (ODBC), konden voorheen alleen worden hersteld als de Access database werd onderbroken, omdat Access in oudere versies niet probeerde de verwijderde verbinding met de externe gegevensbron opnieuw tot stand te brengen.

Access 2021 biedt hier een verbeterde oplossing, waarbij eerst een foutmelding wordt getoond met een beschrijving van de fout. Access probeert dan automatisch opnieuw verbinding te maken met de gegevensbron zodra een bewerking wordt uitgevoerd waarbij gegevens of objecten worden hergebruikt die een ODBC-verbinding vereisen. Als gevolg daarvan is het sluiten en heropenen van Access niet langer absoluut noodzakelijk.

Toegankelijkheidsverbeteringen in Access 2021

Ook de toegankelijkheid van Access is in de nieuwe versie aanzienlijk verbeterd om de toegang voor zoveel mogelijk gebruikers te vergemakkelijken. Veel van deze verbeteringen werden aangebracht door individuele specifieke Access-functies in detail te optimaliseren, maar ook meer algemene functies, om het werken met Access zo efficiënt mogelijk te maken, met name door verbeteringen in de spraakuitvoer en de geoptimaliseerde integratie van ondersteunende technologie.

Optimalisatie van de spraakuitvoerfuncties

Spraakuitvoer herkent nu extra bedieningselementen die worden opgeroepen in formulieren, rapporten en gegevensbladen:

 • Het lezen van kolomnamen in zowel tabel- als query- en formuliergegevensbladen met behulp van spraakuitvoer is vereenvoudigd.
 • De uitgebreide of verlaagde status van look-upvelden en comboboxen wordt ook herkend en kan dus worden gelezen.
 • Zelfs met meerdere kolommen kunnen nu de regels "opzoekveld" of "combinatieveld" worden herkend en gelezen.
 • In een dialoogvenster worden nu namen van optiegroepen met de status "geselecteerd" of "gedeactiveerd" herkend en gelezen.
 • In een gegevensblad kan ook het pijlsymbool van een filter voor een kolom worden herkend en gelezen.
 • De commentaarfunctie van controles in een specifieke formuliersectie is verbeterd.
 • In de scanmodus is de navigatie verbeterd door links of rechts te klikken om bij een keuzerondje te komen; door op de spatiebalk te drukken wordt dit veranderd.

Verbeteringen bij gebruik van de "Hoog Contrast" modus in Access 2021

 • De knop "Filter" wordt weergegeven in de navigatiebalk van een record of formulier.
 • In het dialoogvenster "Gegevenstaken beheren" wordt de opgeslagen import weergegeven op het tabblad "Externe gegevens".
 • Kolomkopteksten en opdrachtknoppen worden nu weergegeven in gegevensbladen.

Andere toegankelijkheidsverbeteringen in Access 2021

Het gebruik van sneltoetsen bij het werken met Access databases helpt niet alleen om efficiënter te werken. Vooral voor gebruikers met beperkt gezichtsvermogen of beperkte mobiliteit zijn ze een grote hulp en een onmisbaar alternatief voor werken met de muis. De uitvoering van afzonderlijke acties inAccess 2021 wordt verder verbeterd door het gebruik van nieuwe sneltoetsen:

 • De toetsencombinatie alt + H creëert een tabel.
 • Door op Q te klikken wordt het filter van een tabelkolom geopend.
 • De toetscombinatie FD opent het dialoogvenster "Zoeken en vervangen".
 • Door te klikken op de toetsencombinatie shift + F6 scrollt u door alle secties in een pop-up formulier.
 • Het bewerken van een nieuw item in de waardelijst is eenvoudiger: Hiervoor maakt de look-up wizard drie verschillende soorten lijsten waaruit u kunt kiezen: een look-up veld, een waardelijstveld of een veld met meerdere waarden.
 • De toetscombinatie ctrl + E opent het dialoogvenster "Lijstitems bewerken".

dBASE bestanden worden weer ondersteund

Access 2021 ondersteunt opnieuw bestanden van het type .dbf, deze kunnen nu opnieuw worden geïmporteerd, gekoppeld of geëxporteerd.

Verbeteringen aan de "Vertel mij" wizard

Access 2021 biedt ook de mogelijkheid om vanuit Access suggesties te ontvangen voor bepaalde taken of vragen. Door de juiste termen in te voeren in het veld "Vertel het me" in het bovenste lint, worden overeenkomstige opties weergegeven. Eenvoudige vragen worden direct in het venster beantwoord; voor meer complexe vragen stelt "Vertel het me" de hulp voor die het beste bij de zoekterm past.

Systeemvereisten voor Access 2021

Access 2021 is beschikbaar in zowel een 32-bit als een 64-bit versie. Als gevolg daarvan kunnen de individuele hardwarevereisten verschillen.

 • Besturingssysteem: Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019 of Windows Server 2022
 • Processor: min. 1,6 GHz of sneller
 • RAM: min. 4 GB RAM
 • Harde schijf: min. 4 GB beschikbare ruimte
 • Graphics: min. 1280 x 768, DirectX 9 of hoger met WDDM 2.0 of hoger voor Windows 10

Koop Access 2021 als een stand-alone kantoorprogramma tegen een redelijke prijs bij Wiresoft

MS Access is gewoonlijk een integrerend onderdeel van de respectieve Microsoft Office suites en is daarom niet gemakkelijk afzonderlijk verkrijgbaar als koopversie. Bij Wiresoft kunt u MS Access 2021 ook als stand-alone programma kopen - in tegenstelling tot veel andere softwarehandelaars - en tegen een bijzonder lage prijs!

Nog een groot voordeel: wanneer u deze licentie voor één gebruiker koopt, hoeft u geen langdurige en meestal dure abonnementsverplichting aan te gaan, noch hoeft u een tijdslimiet voor het gebruik te aanvaarden. Daarom is het zeker de moeite waard om Access 2021 als een enkel programma van Wiresoft te kopen, omdat u dan later geen updates hoeft te downloaden waarvoor moet worden betaald.

De aangeboden Access-licentie voor één gebruiker heeft dezelfde reeks functies als de versie die is opgenomen in de Office Suite 2021. Dit betekent dat niet alleen kleinere bedrijven, maar ook freelancers kunnen profiteren van alle voordelen van het nieuwe Access 2021 - en tegelijkertijd geld besparen.

Naast Access 2021 kunt u in de Wiresoft Software Shop niet alleen oudere oudere versies ervan kopen, maar ook veel andere Microsoft softwarelicenties tegen een speciale prijs. Dit zijn altijd originele Microsoft producten. Zij maakten gewoonlijk deel uit van een volumelicentie van een onderneming of hun gebruiksrechten werden bij de wederverkoop opnieuw vrijgegeven. Dit beperkt echter niet de bruikbaarheid ervan, noch komt u als koper in een juridisch grijs gebied terecht. Dit komt omdat toen Wiresoft de software kocht, de eerder geïnstalleerde software inclusief de licentie werd gewist, zodat deze weer vrij is en door een nieuwe gebruiker kan worden gebruikt. Als gerenommeerde softwarehandelaar biedt Wiresoft alle Microsoft-producten uitsluitend als zuivere volledige versies aan, die dus voor onbeperkte tijd en 100% kunnen worden gebruikt.

Als u vragen hebt over Access 2021 of een ander Office-programma, neem dan contact met ons op via e-mail, telefoon of chat en profiteer van ons deskundig advies.

Doorverwijzende links naar "MICROSOFT ACCESS 2021"
Klantbeoordelingen voor "MICROSOFT ACCESS 2021"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle gepubliceerd.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Ik heb kennis genomen van de privacy policy.

Categorieën