Chat with us, powered by LiveChat
WETTELIJK
RESELLER
SOFTWARE ASSURANCE
Zakelijke klanten
telephone
Hulp bij het opzetten
+31 20 3690647
 
MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL
Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Met elke aankoop bij Wiresoft steunt u de Kinderschutzbund.

MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL

Klaar voor onmiddellijke verzending, leveringstermijn 24u

 • SW10083
 • 6VC-03222
 • Permanent gyldig
 • Alle sprog
 • EU
P Je krijgt Bonuspunten
SOFTWARE DOWNLOAD + LICENTIE
€ 37,90 * € 40,90 * (7,33% gespaard)

incl. BTW.

Der Kinderschutzbund – Bundesverband

Met elke aankoop bij Wiresoft steunt u de Kinderschutzbund.


Bent u een zakelijke klant of hebt u juridische vragen?

Ik ben hier voor jou.


Kadir Aydin

Microsoft Licensing Professional (MLP)

DETAILS  
Hoeveelheid 1x Device CAL
Systeem  Windows server
CAL RDS Device CAL
Omvang van levering Licentie-ID + verificatiecode
Runtime Onbeperkt
Talen Alle talen
Terminal server Compatibel


Om de Remote Desktop Services (RDS) van Windows Server 2016 te kunnen gebruiken, is voor elke gebruiker een bijbehorende RDS Client Access Licence (RDS CAL) nodig om lokaal en onafhankelijk toegang te hebben tot de Windows-programma's etc. in het bedrijfsnetwerk. Een conventionele CAL voor Windows Server dekt deze rechten niet. Een mogelijkheid zijn Device CAL's voor Remote Desktop Services, die de toegang regelen voor een specifiek geregistreerd eindapparaat (apparaat) voor een Remote Desktop sessie.

Voor verdere vragen over het product kun je contact opnemen met onze klantenservice.

Productinformatie "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"

Devoce CAL's voor REMOTE DESKTOP SERVICES naar Windows Server 2016 kopen gebruikt

Om gebruik te kunnen maken van de REMOTE DESKTOP SERVICES (RDS) van Windows Server 2016 is voor elke gebruiker een bijbehorende RDS Client Access License (RDS CAL) nodig om lokaal en zelfstandig toegang te kunnen krijgen tot de Windows programma's etc. in het bedrijfsnetwerk. Een conventionele CAL voor Windows Server dekt deze rechten niet. Een mogelijkheid zijn Device CAL's voor Remote Desktop Services, die de toegang regelen voor een remote desktop sessie voor een specifiek geregistreerd eindapparaat (Device). RDS Device 2016 CAL's als gebruikte software van Wiresoft hebben het voordeel van een lagere prijs in vergelijking met RDS CAL's van conventionele licentieaanbieders, ze bieden dezelfde functionaliteiten als de client-toegangslicenties gedefinieerd in het officiële Microsoft volumelicentieprogramma voor REMOTE DESKTOP SERVICES voor een Windows server.

Wat zijn de voordelen van RDS CAL's voor Windows Server 2016?

Remote Desktop Services - in eerdere versies Terminal Services genoemd - is een speciale serverrol voor gebruikers die services e.d. van Windows Server 2016 of andere serverversies gebruiken zonder dat de betreffende Windows -programma's op de lokale machine zijn geïnstalleerd. CAL's voor RDS 2016 regelen deze toegang, ze worden verstrekt aan het gelicentieerde eindapparaat via de bijbehorende Windows server als host in de context van een remote desktop sessie. Elke gebruiker die een PC of laptop enz. gebruikt die over een overeenkomstige client-toegangslicentie beschikt - d.w.z. een RDS Device CAL - kan deze lokaal zelfstandig (remote) gebruiken, maar ook op de bedrijfsnetwerklocatie via een internetverbinding.

Voordelen van Remote Desktop Service Device CAL's naar Windows Server 2016 voor gebruikers

Elke gebruiker die gebruikmaakt van een geregistreerd eindapparaat met een RDS Device CAL voor Windows Server 2016 heeft toegang tot een gestandaardiseerde Windows-werkomgeving voor elke sessie. Tijdens een remote desktop sessie worden de Windows programma's uitgevoerd via de host op de corresponderende server; dit gebeurt afzonderlijk van andere client-verbindingen, zodat een gebruiker alleen zijn eigen sessie ziet.

Met de RDS Device CAL 2016 kunnen gebruikers ook oudere endpoints gebruiken waarvan de hardware of prestaties zwakker zijn, omdat ze via de REMOTE DESKTOP SERVICES gebruikmaken van de kracht van de Windows -server; Remote Desktop Service CAL's 2016 voor endpoints maken de levering van krachtigere hardware dus overbodig.

Voordelen van RDS CAL's naar Windows Server 2016 voor beheerders

Naast de voordelen van RDS Device (en User) CALs 2016 voor gebruikers, bieden ze ook veel praktische mogelijkheden voor beheerders, omdat ze het beheer van alle gebruikers veel efficiënter maken: Windows software kan dus centraal worden ingezet en beheerd in een bedrijfsnetwerk in plaats van op elk afzonderlijk eindapparaat te worden geïnstalleerd. Dit gebeurt uitsluitend via de server Windows, waarop het wordt verstrekt en zo nodig ook wordt bijgewerkt.

De RDS apparaat CAL's definiëren ook de respectievelijke rechten voor het gelicenseerde eindapparaat, zodat geautoriseerde gebruikers alleen toegang tot de server kunnen krijgen met de juiste toegangsrechten. De inspanning voor onderhoud en provisioning van werkstations wordt dus aanzienlijk verminderd met de RDS Device CAL's voor Windows Server 2016.

Technische informatie over de Remote Desktop Service Device CAL's voor Windows Server 2016

Het inzetten of gebruiken van RDS Device CAL's voor verbindingen op afstand met een Windows server brengt verschillende functies met zich mee, daarnaast moet er ook rekening gehouden worden met de compatibiliteit van CAL en server.

Server rollen van REMOTE DESKTOP SERVICES

Device (evenals User) CAL's voor de RDS van Windows Server 2016 bevatten meerdere rollen die samen het gebruik van de Windows programma's, etc. voor een gelicentieerd eindpunt of gebruiker mogelijk maken:

 • Remote Desktop Licensing Manager wordt gebruikt om het gebruik van de RDS voor eindpunt te beheren of te voorzien van Device CAL voor de server.
 • Voor elke sessie beheert de Remote Desktop sessiehost de desktops of programma's die beschikbaar worden gesteld aan een eindpunt (of gebruiker).
 • De Remote Desktop Connection Broker verzorgt de RDS-verbinding voor een sessie, en in het geval van een drop tijdens een sessie, herstelt hij ook de verbinding.
 • De Remote Desktop Gateway wordt in een openbaar netwerk gebruikt om de toegang via het eindpunt tot een Windows desktop te controleren.
 • De Web Access voor de REMOTE DESKTOP SERVICES biedt toegang voor specifieke gebruikers of groepen via RDS CAL via een webportaal.

Versiecompatibiliteit van Remote Desktop Service Device CAL's voor Windows Server 2016

Elke RDS CAL - zowel voor eeneindapparaat (Device) als voor een gebruiker - moet compatibel zijn met de Windows Server versie die wordt gebruikt om er verbinding mee te maken. Voor RDS-CAL's voor Windows Server 2016 betekent dit dat ze kunnen worden gebruikt om toegang te krijgen tot Windows Server 2016 OF een oudere versie van Windows Server (downgrade). Een RDS-CAL 2016 kan echter niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot een hogere versie van Windows Server. Hiervoor is een overeenkomstige CAL versie van REMOTE DESKTOP SERVICES nodig.

Vergelijking Device CAL's vs. User CAL's voor REMOTE DESKTOP SERVICES van Windows Server 2016

In principe staat, zoals reeds aangegeven, de implementatie van een bepaalde Microsoft Server-software zoals versie 2016 los van het eigenlijke gebruik ervan - daarvoor is altijd een van de twee bijbehorende licenties voor clienttoegang nodig. De toegangsrechten voor het gebruik van Windows Server worden door Microsoft geregeld in zijn eigen licentiesysteem, dat is gebaseerd op de Client Access Licences of CAL's.

Naast de conventionele toegangslicenties voor een Windows server zijn aanvullende Device of User CAL's nodig voor de REMOTE DESKTOP SERVICES om ook lokale onafhankelijke - remote - toegang te hebben tot de Windows server via het web. Het RDS CAL-systeem biedt serverbeheerders niet alleen een gedifferentieerd beheer van toegangsrechten, maar het betekent ook extra veiligheid, aangezien buitenlandse gebruikers of niet-geregistreerde eindapparaten zonder deze toegangslicentie (RDS Device CAL) geen toegang hebben tot de beschikbare serverdiensten of -gegevens.

Microsoft biedt twee verschillende soorten CAL's aan voor REMOTE DESKTOP SERVICES van Windows Server 2016:

 • Device CAL voor RDS: dit geeft toegangsrechten tot een specifiek eindtoestel (PC, Laptop, Tafel, Mobiel)
 • User CAL voor RDS: hiermee krijgt een specifieke gebruiker toegangsrechten

Typische kenmerken van een Device CAL voor REMOTE DESKTOP SERVICES 2016

De RDS Apparaat CAL is alleen geldig voor een enkel, specifiek eindapparaat dat ervoor geregistreerd is. De Device CAL voor de REMOTE DESKTOP SERVICES wordt gebruikt om zijn toegangsrechten tot de Windows server of host voor elke Remote Desktop sessie te regelen. Elke werknemer die de pc, laptop, enz. gebruikt die is uitgerust met de RDS Device CAL, kan gebruikmaken van de REMOTE DESKTOP SERVICES voor Windows Server 2016. Voor laptops, tablets of andere mobiele apparaten die locatieonafhankelijk kunnen worden gebruikt, biedt de RDS Device CAL het voordeel dat de betreffende gebruiker de mogelijkheid heeft om op de bedrijfslocatie, onderweg of thuis gebruik te maken van de RDSOffice.

Wanneer voor het eerst een verbinding tot stand wordt gebracht tussen de clientcomputer en het eindapparaat, wordt een tijdelijke toegangslicentie verleend voor elk apparaat in de licentiemodus. Wanneer een extern bureaubladsessie voor de tweede keer verbinding maakt met een server als host, wordt een permanente Device RDS CAL uitgegeven voor het apparaat - vooropgesteld dat er een beschikbaar is via de Remote Desktop Licensing Manager.

Overzicht van alle functies van RDS Device CAL's voor Windows Server 2016

 • De Device CAL is altijd fysiek toegewezen aan een specifiek eindpunt apparaat - in plaats van een specifieke gebruiker
 • Elke RDS Device CAL wordt bijgehouden door de respectievelijke licentieserver,
 • ongeacht Active Directory-registratie
 • Tijdelijke RDS CAL's voor eindpunten zijn tussen 52 en 89 dagen geldig
 • Het aantal Device CALs dat per keer kan worden opgegeven, kan niet worden overschreden

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat het antwoord op de vraag welk type Remote Desktops Service CAL meer voordelen biedt in een organisatie, afhangt van het individuele geval. De beslissing voor een vorm van RDS client-toegangslicentie moet voor de aankoop worden genomen, omdat het niet mogelijk is om achteraf een Device CAL in een User CAL te veranderen of vice versa. Bij de aanschaf van RDS Device CAL's speelt het aantal medewerkers en werkplekken een rol: Zodra meerdere medewerkers een eindapparaat delen of overwegend stationair werken, dan biedt de Device CAL voor RDS het grotere voordeel.

Koop Microsoft Device CALs voor REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 als een enkele licentie bij Wiresoft in onze online shop

RDS Device CAL's voor Windows Server 2016 zijn al verkrijgbaar als losse licenties in de Wiresoft Online Shop - als gebruikte software zijn ze ook beschikbaar tegen een bijzonder gunstige prijs zonder nadelen op het gebied van bruikbaarheid.

Wat zijn gebruikte RDS Device CAL's voor Windows Server 2016?

De Device CAL's die in de Wiresoft Online Shop worden aangeboden voor de REMOTE DESKTOP SERVICES van Windows Server 2016 zijn typische toegangslicenties, ze zijn afkomstig van een overeenkomstige volumelicentie voor eindapparaten die een bedrijf eerder heeft aangeschaft. Alle toegangslicenties voor eindtoestellen die niet nodig waren of zelfs de volledige volumelicentie werden opgekocht door Wiresoft, waarbij de volumelicentie wordt opgesplitst en in de winkel wordt aangeboden als RDS Client Access Single Licenses for Devices.

Door deze CAL's te splitsen en door te verkopen, worden ze vervolgens als gebruikte software bestempeld. Dit impliceert geen algemene slijtage van de functionaliteit van de RDS Apparaat CAL, noch impliceert het een beperking van de bruikbaarheid in termen van functies of duur.

Welke beveiliging bieden REMOTE DESKTOP SERVICES Device CAL's voor Windows Server 2016 als gebruikte software?

Bij Wiresoft is het kopen van gebruikte RDS CAL's voor klanten niet alleen goedkoper, maar ook veiliger! Een Single User CAL voor REMOTE DESKTOP SERVICES van Microsoft Windows Server 2016 is niet alleen beschikbaar voor een lagere prijs in vergelijking met vergelijkbare nieuwe software, maar biedt ook koperszekerheid met de onmiddellijke download inclusief licentieactivering via de meegeleverde geldige volumelicentiesleutel.

RDS Device CAL's voor Windows Server 2016 die door Wiresoft worden aangeboden, zijn uitsluitend afkomstig van licentie-inventarissen van bedrijven of organisaties die zich in de EU bevinden, wat betekent dat de EU-wetgeving van toepassing is op deze transacties. Dit betekent dat zowel de aankoop van CAL's voor RDS of andere Microsoft client-toegangslicenties als gebruikte software, als het gebruik ervan voor onze klanten wettelijk beschermd is en dus geen schending van wettelijke bepalingen betekent, omdat zowel de verkoop of aankoop als het gebruik van RDS CAL's wettelijk toegestaan is, wat keer op keer duidelijk bevestigd is door verschillende rechterlijke uitspraken.

Uw voordelen met Device CALs voor REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 als gebruikte software

Het aanbod van Wiresoft van RDS Device CAL's voor Windows Server 2016 - of andere licenties voor clienttoegang - als gebruikte software biedt onze klanten niet alleen een lager geprijsd alternatief voor vergelijkbare commercieel beschikbare aanbiedingen voor licenties voor toegang op afstand tot de Windows -serverservices, maar ook vrije keuze in het aantal benodigde CAL's.

Bovendien biedt Wiresoft de mogelijkheid om RDS CAL's voor Windows Server 2016 evenals eerdere of nieuwere versies van overeenkomstige licenties voor Windows Server in de onlineshop aan te schaffen. Op deze manier kunt u ook RDS client-toegangslicenties kopen voor oudere Windows Server-versies en compatibiliteitsproblemen of de noodzaak om nieuwe hardware aan te schaffen vermijden. Profiteer van het brede Wiresoft gebruikte software aanbod van verschillende versies van RDS CAL's voor Windows Server!

In de Wiresoft Software-Shop vindt u apparaat- en gebruikers-CAL's voor Windows Server evenals andere Microsoft Server-programma's en client-toegangslicenties - altijd tegen een redelijke prijs als gebruikte software en met onmiddellijke download. Als u vragen hebt over RDS Device CAL's voor Windows Server 2016 of een ander Microsoft-product, neem dan contact met ons op via chat, e-mail of telefoon.

Doorverwijzende links naar "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"
Klantbeoordelingen voor "MICROSOFT REMOTE DESKTOP SERVICES 2016 DEVICE CAL"
Beoordeling schrijven
Beoordelingen worden na controle gepubliceerd.

De met een * gemarkeerde velden zijn verplichte velden.

Ik heb kennis genomen van de privacy policy.

Categorieën