TOEGELATEN ORIGINEEL PRODUCT
VERZENDING BINNEN 24 UUR
ONDERSTEUNING VIA CHAT, E-MAIL EN TELEFOON
GRATIS HOTLINE +31 20 3690647
 

Juridische situatie

"Een softwareproducent kan zich niet verzetten tegen de wederverkoop van zijn gebruikte licenties (...). Het exclusieve recht om een (...) exemplaar van het programma te verspreiden is bij de eerste verkoop uitgeput."

 

Juridische situatie met betrekking tot de handel in gebruikte software

HvJ EG, arrest van 3.7.2012, zaak C-128/11.

Softwareproducenten kunnen zich niet verdedigen tegen de wederverkoop van gebruikte software. Het exclusieve recht om het programma-exemplaar te verdelen is bij de eerste verkoop uitgeput. In dit arrest stelt het Hof dat het beginsel van uitputting van het distributierecht niet alleen van toepassing is wanneer software-exemplaren op gegevensdragers worden verkocht, maar ook wanneer ze worden verspreid door middel van downloaden van de website van het bedrijf.

Arrest van de Kamer voor overheidsopdrachten van Münster van 01.03.2016, ref. VK 1-2/16

De uitsluiting van reeds gebruikte software van de aanbestedingen is in strijd met de wetgeving inzake overheidsopdrachten. De Kamer voor overheidsopdrachten van de regering van Münster heeft dus verduidelijkt dat gebruikte software niet langer kan worden uitgesloten van aanbestedingen. De toezegging voor nieuwe software van Microsoft schendt het principe van neutraliteit in het aanbestedingsproces. Een dergelijke beperking kon niet langer objectief worden gerechtvaardigd. Gebruikte vergunningen waren geen afwijkingen van het origineel. Integendeel, ze zijn niet te onderscheiden van de oorspronkelijke versie. VK Münster raadt kopers van gebruikte software aan een certificaat te verkrijgen waarin wordt bevestigd dat de kopie is gedeïnstalleerd. Dit zou in het contract kunnen worden vastgelegd in een zogenaamde vrijstellingsovereenkomst. Een verdere markering van de rechtenketen is niet nodig en kan niet worden geclaimd.

Arrest van het Federale Hof van Justitie van 17.7.2013, zaak I ZR 129/08.

Met haar besluit van 2013 heeft de BGH bevestigd dat de handel met gebruikte softwarelicenties rechtmatig is. Ongeveer een jaar na het Europese Hof van Justitie heeft de BGH zich ook beziggehouden met de juridische situatie van de handel in gebruikte softwarelicenties. Hij bevestigde het besluit van het Hof van Justitie in zijn geheel.

Federaal Hof van Justitie, uitspraak van 11.12.2014, Zaak I ZR 8/13

Het Federale Hof van Justitie (BGH) oordeelde dat het arrest van het Hof van Justitie ook relevant is voor volumelicentieovereenkomsten en de opsplitsing ervan. Met deze uitspraak heeft het BGH het beroep van Adobe in zijn geheel afgewezen. Daarom geldt nu dat softwarelicenties uit volumelicentieovereenkomsten individueel mogen worden verkocht. De aankoop van individuele gebruikte licenties uit volumelicenties is dus wettelijk veilig en is op geen enkele manier riskant voor de kopers van gebruikte software.

Wiresoft Ltd. & Co KG is uw betrouwbare partner voor de aankoop en verkoop van gebruikte volumelicenties. Wij bieden alleen originele goederen aan en laten hun toeleveringsketen controleren door accountantskantoren. Hetzelfde geldt voor de nutteloosheid van licenties in het geval van vorige eigenaren. Bij de aankoop ontvangt u alle documenten die u nodig heeft voor het wettelijk toegestane gebruik van de gebruikte software!

OLG, uitspraak van augustus 2016, ref. 406 HKO 148/16

Het Hooggerechtshof van Hamburg heeft geoordeeld dat er geen openbaarmaking van de keten van rechten kan worden geëist. Met deze uitspraak verhindert de Hogere Rechtbank de verklaring dat de openbaarmaking van de keten van rechten, d.w.z. de vorige eigenaar van een licentie, noodzakelijk is voor de handel met gebruikte software.

Laatst bekeken